JA,NOVINAR

Obje ruke toliko su mi se tresle da sam na jedvite jade uspio pripaliti cigaretu. Stajao sam na vrhu stubišta, na samom ulazu u...
0 1194

Moj prvi i jedini pravi urednik, sada pokojni Stjepan Vadla Pišta, zborio mi je gotovo svakodnevno: „Ivek, bolje biti žuti maček nego novinar!“ Pišta...