JA,NOVINAR

0 1183

Moj prvi i jedini pravi urednik, sada pokojni Stjepan Vadla Pišta, zborio mi je gotovo svakodnevno: „Ivek, bolje biti žuti maček nego novinar!“ Pišta...