pressedan.hr-bijeli-final

Eksperimentalni portal studenata Sveučilišta Sjever

Nakladnik
SVEUČILIŠTE SJEVER
Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

Glavna urednica
Morena Martinović

Zamjenici glavne urednice
Klementina Plantak i Jakov Tuković

Mentor i odgovorni urednik
Krešimir Lacković

Projekt pokrenuli
Sead Alić, Davor Tomšić

Kontakt
pressedan@unin.hr