pressedan.hr-bijeli-final

Eksperimentalni portal studenata Sveučilišta Sjever

Nakladnik
SVEUČILIŠTE SJEVER
Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

Glavni urednik
Krešo Puklavec

Zamjenica glavnog urednika
Chiara Čargonja

Urednici
Nikolina Guja, Tea Jurković

Lektor
Roberto Klimeš

Mentori i odgovorni urednici
Željko Krušelj, Boris Beck

Projekt pokrenuli
Sead Alić, Davor Tomšić

Kontakt
pressedan@pressedan.hr