pressedan.hr-bijeli-final

Eksperimentalni portal studenata Sveučilišta Sjever

Nakladnik
SVEUČILIŠTE SJEVER
Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica

Glavna urednica
Paulina Topolko

Zamjenik glavne urednice
David Međurečan

Mentor i odgovorni urednik
Krešimir Lacković

Projekt pokrenuli
Sead Alić, Davor Tomšić

Kontakt
pressedan.hr@gmail.com