Uncategorized

Projekt Zaštitimo svoj bicikl predstavljen je na jučerašnjoj sjednici Vijeća za prevenciju u Varaždinu. PU varaždinska u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike te Vijećem za prevenciju Grada Varaždina s projektom je započela 2013. godine.

Dekan FOI-ja Vjeran Strahonja uručio je Sandri Weber iz Ravnateljstva policije Potvrdu o izvornosti i korištenju aplikacije koja omogućuje građanima registraciju bicikla putem interneta. Autori aplikacije Bicikli su Krunoslav Domić, Žan Strahija i Tomislav Jelčić, studenti varaždinskog FOI-ja.

„Ovaj projekt je potpuna inovacija koja kreće iz Varaždina i koja je krasna potvrda suradnje policije sa sveučilišnom i lokalnom zajednicom. Ovaj mrežni portal, odnosno mobilna aplikacija, pomoći će građanima da zaštite svoje bicikle od krađa, razviju samozaštitno ponašanje, ali i da ujedno uštede svoje vrijeme jer bicikle mogu registrirati iz kuće putem formulara“, rekla je na predstavljanju Sandra Weber.

Besplatnu aplikaciju za iPhone, sustave Android te računala moguće je skinuti s gradskih stranica ili stranica PU varaždinske i PU međimurske.  Koristi se tako da se unose podaci i slika bicikla te se dobiva povratni kod koji je vlasnik dužan sačuvati. Putem koda pristupa aw bazi podataka gdje se bicikl registrira te prijavljuje krađa. Prilikom prijave krađe, u Operativno komunikacijskom centru policijske uprave informacija se odmah prenosi svim policijskim ophodnjama.

U aplikaciji će biti objavljen registar pronađenih bicikala koji se nalaze u prostorijama policije i bit će automatski ažuriran, tako da se bicikli nakon godinu dana mogu staviti na dražbu. Takav način evidentiranja prvi je u Hrvatskoj i plan je Ravnateljstva policije da se proširi na područje cijele Hrvatske.

Aplikacija se može pokrenuti ovdje.

?>