Dan otvorenih vrata na Sveučilištu Sjever - Pressedan
SVEUČILIŠTE SJEVER

Foto: Luka Antunac, Petar Begović, Teo Vukšan
?>