Studentski

Svi koji su ostvarili pravo na sudjelovanje na Erasmusovoj razmjeni moraju pričekati da se izda novi Ugovor o učenju, koji će biti izdan sredinom svibnja.

Tim se Ugovorom osigurava transparentna i efikasna priprema za studij u inozemstvu. Oni koji zbog rokova prijave na strano sveučilište moraju već ovaj tjedan predati spomenuti Ugovor mogu koristiti stari obrazac, objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovor o učenju potpisuju student, matični fakultet i strano sveučilište. Student se prije odlaska mora detaljno dogovoriti o pravilima s ECTS koordinatorom i mentorom. Priznavanje ispita vrši se prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti, ali o načinu priznavanja odlučuje fakultet.

?>