SVEUČILIŠTE SJEVER

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Biljane Marković pod naslovom “Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj” održana je jučer, 15. rujna 2021. godine na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacijaSveučilišta Sjever. Doktorska disertacija izrađena pod mentorstvom professor emeritus Jadranke Lasić-Lazić prva je doktorska disertacija prve generacije doktorskog studija Sveučilišta Sjever.

Na početku javne obrane predsjednica Povjerenstva za obranu i ocjenu doktorske disertacije izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo zamolila je prorektora Sveučilišnog centra Koprivnica prof. dr. sc. Marija Tomišu za riječ. U svojem kratkom obraćanju prorektor je ukazao na važnost ovoga doktorskoga studija za Sveučilište Sjever, ali i za šire područje unutar kojega Sveučilište djeluje. Istaknuo je kako je stjecanje doktorata znanosti važan trenutak u životu svakoga mladog znanstvenika, te je potom zahvalio svima koji su sudjelovali u pokretanju doktorskog studija Sveučilišta Sjever naglasivši: “Danas je svečani dan, mogu reći i povijesni dan, prva obrana doktorske disertacije naše doktorandice Biljane Marković. Ovom prilikom zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u pokretanju i aktivno sudjeluju u izvođenju ovoga studija. Svim profesorima i mentorima, kao i svim doktorandima koji su bili hrabri i upisali doktorski studij Mediji i komunikacija. Osobito zahvaljujem rektoru Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marinu Milkoviću koji je uložio veliku energiju u pokretanju ovoga studija, kao i voditeljici doktorskog studija, izv. prof. dr. sc. Ivi Rosandi Žigo na iznimnoj posvećenosti i svakodnevnom upravljanju svim procesima na ovome studiju. Također, veliko hvala i profesorici Jadranki Lasić-Lazić, danas mentorici prve obrane doktorske disertacije. Interes za ovaj studij je izniman, a naš je zadatak raditi bez kompromisa u kvaliteti te promicati znanstvenu izvrsnost.”

Nakon uvodnog djela doktorandica Biljana Marković je kvalitetno i suvereno predstavila svoj rad i istraživanje, nakon čega je uspješno odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranog, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica obranila doktorski rad ocjenom magna cum laude. “Izniman rad, trud, borba, pa čak i preispitivanja prethodila su predstavljanju ove doktorske disertacije te sada mogu reći da sam ovim radom proširila svoj korpus znanja i ušla u informacijsko – komunikacijsko područje za koji sam primijetila da mi je nedostajao u dosadašnjem radu“, istaknula je Marković.

U završnom djelu obrane doktorske disertacije, voditeljica doktorskog studija Mediji i komunikacija, izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo istaknula je zadovoljstvo obranom doktorskog rada prve generacije doktoranada spomenutog studija te kazala: “Kao voditeljici studija drago mi je da smo prisustvovali ovoj prvoj obrani doktorske disertacije na doktorskom studiju Mediji i komunikacija. Želja mi je da obrana doktorandice Biljane Marković bude poticaj svim našim doktorandima, posebice onima koji su već obranili temu doktorske disertacije. Godinu, godinu i pol dana nakon obrane teme vrijeme je u kojem očekujem i druge doktorande, dakle vrlo uskoro u ovoj istoj situaciji.

 

Izvor fotografija: Sveučilište Sjever, Zoran Borojević

?>