Featured

Kako će izgledati izbori, što je Studentski zbor postigao u prethodnom sazivu, a što planira u budućnosti, i kako funkcionira suradnja s Upravom Sveučilišta i nacionalnim studentskim tijelima, ispričao nam je trenutni predsjednik Zbora Hrvoje Selec.

Spremaju se novi izbori za predstavnike odjela u Studentskom zboru. Zašto je važno da izađe i glasa što više studenata?

Izbori će se održati 12. svibnja, a trajat će od 8 do 20 sati. Dvadeset odabranih predstavnika iduće će dvije godine predstavljati studente Sveučilišta Sjever, a time će kreirati i svojevrsni imidž studentske populacije na nacionalnom nivou. Stoga mislim da je vrlo važno izaći na izbore i izabrati sposobne predstavnike koji će dužnost obavljati etički, a ne u svoju, osobnu korist, te biti aktivni i na raspolaganju svima koji studiramo na Sveučilištu Sjever.

Kako će izbori izgledati?

Cijeli dan bit će u znaku studentskih izbora. Svi studenti kojima je status studiranja aktivan moći će birati između pravovaljanih kandidatura, čija će imena biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta, i to svaki za svoj studijski odjel.

Tim putem bit će izabrano 18 predstavnika preddiplomskih studija (po dva predstavnika sa svakog studijskog odjela) i 2 predstavnika diplomskih studija (jedan po studijskom odjelu). Dva kandidata po studijskom odjelu s najvećim brojem glasova, odnosno jedan za diplomski studij, postaju studentski predstavnici izabrani u novi saziv Studentskog zbora, uz uvjet da je najmanje 10 % studenata izašlo na glasovanje iz studijskog odjela koji kandidat predstavlja. Ako tog dana neki studijski odjeli ne izaberu svoje predstavnike zbog nedovoljne izlaznosti studenata na izbore, izbori će ponovno biti održani u drugom terminu. Kad bude izabrano svih 20 predstavnika, saziva se konstituirajuća sjednica na kojoj će biti birani predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik, i to na jednogodišnji mandat, kao i studentski pravobranitelj (na dvogodišnji mandat). Kad procedura završi, naš sadašnji saziv prestaje s radom.

Kako si ti postao predsjednik Studentskog zbora?

Najprije sam se kandidirao za predstavnika studenata Odjela za multimediju, oblikovanje i primjenu. Na samom početku mandata izabran sam za tajnika Studentskog zbora. Dužnost predsjednika u ovom sazivu prije mene obavljali su sad već bivši kolege Siniša Medved, a nakon njega Davor Tomšić, koji su itekako pomogli u ostvarivanju spomenutih rezultata.

S obzirom na to da su kolege završili školovanje na Sveučilištu, predstavnici su u drugoj polovini mandata za predsjednika izabrali mene, za zamjenicu predsjednika Karmen Bušić, a dužnost tajnice obavlja Brigita Krog. Svoju želju za aktivnijim sudjelovanjem u radu Studentskog zbora mogu pripisati svojevrsnom lokalpatriotizmu i želji da Sveučilište Sjever izraste u kvalitetno sveučilište s tržištu potrebnim smjerovima koji će biti prepoznati u Europi, a sve u svrhu poboljšanja nepravedno zapostavljenih županija u ovom dijelu domovine.

Za sve koji još ne znaju: što je Studentski zbor i koji su mu glavni zadatci?

Studentski zbor službeno je predstavničko tijelo svih studenata Sveučilišta. Predstavnici su studenti izabrani na službenim studentskim izborima, a mandat im traje dvije akademske godine. Njihova je zadaća brinuti se o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnima za studente. Predstavnici studenata sudjeluju u odlučivanju u tijelima Sveučilišta i predstavljaju studente u sustavu visokog obrazovanja.

Tko čini Studentski zbor Sveučilišta Sjever? Koliko se često sastajete?

Na Sveučilištu Sjever Studentski zbor čine izabrani predstavnici studenata svih odjela preddiplomskih i diplomskih studija, i to iz oba sveučilišna centra. Sastajemo se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Probleme rješavamo i elektroničkim putem.

Koliko su studenti, po tvom viđenju, zaista upoznati s radom Studentskog zbora i koliko mogu izravno sudjelovati u njegovu radu?

Prema mom viđenju, studenti nisu dobro upoznati s radom Studentskog zbora, što nije pretjerano čudno s obzirom na turbulentno razdoblje djelovanja u posljednjih nekoliko godina.

Kao što znamo, Sveučilište Sjever nastalo je 2014. godine integracijom Veleučilišta u Varaždinu (VELV) i Medijskog sveučilišta iz Koprivnice. Sveučilište je nakon spajanja prošlo reakreditaciju kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a od svibnja 2015. godine postalo je osmo javno sveučilište, što znači da je u vlasništvu države. Možemo slobodno reći kako je trenutni saziv Studentskog zbora prvi službeni saziv Sveučilišta Sjever. Shodno tome, naše je djelovanje bilo ograničeno zbog samog navikavanja na sustav, a sve kako bi naredni saziv mogao djelovati na zdravim temeljima.

Za studentska smo pitanja uvijek bili na raspolaganju i sve smo rješavali ako je bilo u našoj moći, a sama inertnost studenata jednim se dijelom može pripisati tome da velik broj naših studenata studira izvanredno. Ovom prilikom želim zahvaliti svim dosadašnjim predstavnicima studenata koji su aktivno sudjelovali u radu Studentskog zbora prije integracije u Sveučilište Sjever!

Koja su najznačajnija postignuća Studentskog zbora u ovom mandatu?

Osim već spomenute izrade svih potrebnih dokumenata za normalan rad Studentskog zbora, naša su postignuća vezana uz predstavnike na Senatu Sveučilišta, gdje pomno pratimo sve izmjene i dopune Pravilnika, ali i odluke vezane uza studente. Prijedloge redovito iznosimo u korist studentske populacije. Četvero studenata predstavlja studente Sveučilišta u radu Senata Sveučilišta, koji zasjeda jednom mjesečno u Studentskom centru u Koprivnici. Također, studentski predstavnici sudjeluju u radu stručnih vijeća studijskih odjela.

Posebno želim istaknuti aktivno sudjelovanje i pomoć kod izrade materijala koje je Sveučilište pripremalo za reakreditaciju pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prošle godine, što je rezultiralo pretvaranjem Sveučilišta iz privatnog u javno.

Tu je i sufinanciranje projekata studentskih udruga i organizacija koje provodimo jednom godišnje. Posebno su se istaknule dvije udruge koje djeluju na Sveučilištu – Udruga MOP Sveučilišta Sjever i Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever. No tu su i inicijative poput Umjetničke grupe Sveučilišta Sjever i studentskog portala Pressedan.

Ne treba zaboraviti da smo, kao prvi saziv Studentskog zbora, odlučili realizirati i natječaj među studentima kako bi dobili prepoznatljivi vizualni identitet. Student na Odjelu za multimediju, oblikovanje i primjenu Nino Plevnjak osvojio je prvu nagradu, a s rješenjem smo vrlo zadovoljni. Do kraja mandata namjeravamo aktivirati i novu mrežnu stranicu.

Svakako moram istaknuti dosadašnji i više nego korektan odnos Senata, kao i svih djelatnika Sveučilišta prema studentskim predstavnicima, a nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Osobno sam zahvalan nastavnom osoblju koje mojim kolegama i meni izlaze ususret kad zbog obaveza koje izvršavamo ne možemo prisustvovati na nekom predavanju.

Kako ocjenjuješ standard studenata Sveučilišta Sjever i gdje vidiš mogućnosti za napredak?

Na to pitanje nije jednostavno odgovoriti. Naše Sveučilište djeluje u dva integrirana studentska centra, stoga standard zasigurno nije jednak. Osim toga, u Koprivnici studira oko 300 studenata, dok se njih 3 000 nalazi u Varaždinu. Po meni najvažniji problem, koji u budućnosti moramo riješiti, tiče se Studentskog centra Sveučilišta Sjever. Kad se to riješi, problematike po pitanju studentskog smještaja i prehrane naših studenata bit će lakše rješive. Posebna je tema akademski sport na Sveučilištu Sjever koji je u sve većem razvoju i uvelike doprinosi boljem imidžu Sveučilišta, a smatram da nije adekvatno popraćen. Tu postoje prepreke koje moramo riješiti s Upravom Sveučilišta i sportskim predstavnicima.

A standard studenata u Hrvatskoj uopće?

Opće gledano, standard studenata je zadovoljavajuć, no naravno da postoje razlike od institucije do institucije, što najviše ovisi o veličini sveučilišta, sredini u kojoj djeluje, financijskim sredstvima koja dolaze iz državnog proračuna i sličnim faktorima. Sveukupno gledano, ove su godine smanjena sredstva iz državnog proračuna namijenjena studentima. Možemo se samo nadati da to neće biti tendencija i ubuduće.

Kakva je vaša suradnja s Upravom Sveučilišta?

Prije sam spomenuo korektan odnos i kvalitetnu suradnju s Upravom, koja nam je uvijek na raspolaganju. Naravno, kao i mi njima. Vrlo je bitno održavati dobar odnos između studenata i Uprave, a sve kako bi studentska prava bila adekvatno zaštićena. Naravno, uvijek ima mjesta za poboljšanje, no ovisi isključivo o aktivnosti studentskih predstavnika.

Kakvi su odnosi našega Studentskog Zbora s Hrvatskim studentskim zborom? I što je Hrvatski studentski zbor?

Hrvatski studentski zbor predstavničko je tijelo svih studenata koji studiraju u Republici Hrvatskoj. Sastoji se od devet članova, od kojih je osam predsjednika studentskih zborova javnih sveučilišta (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Zadar, Sjever, Pula i Dubrovnik), uz predsjednika Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH. Naš je odnos korektan. Zahvaljujem im na podršci u radu s obzirom na to da smo mi stekli pravo sudjelovanja u HSZ-u u lipnju prošle godine. Biti u kontaktu s ostalim predsjednicima, čuti prijedloge, dobre primjere s njihovih sveučilišta, ali znati i probleme drugih, pomaže nam pri radu našeg Sveučilišta. Kao članovi HSZ-a, trenutno radimo na prijedlogu novog Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, što je velik i nužan zahvat. Nadamo se izmjeni dosadašnjeg Zakona iz 2007. godine.

 

?>