Akademska čestitost

U četvrtak, 15. rujna, u prostorijama Sveučilišta Sjever u Varaždinu održat će se posljednja konferencija projekta čiji je organizator Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu Sveučilišta Sjever u suradnji sa sljedećim partnerima: Visoko učilište Algebra, Telecentar i Hrvatska udruga poslodavaca. Radi se o projektu kojim se želi postići standard razvoja zanimanja s prijedlogom naziva Stručnjak za digitalni dizajn.

Od 8. lipnja 2015., kada je projekt započeo, podijeljeno je točno 1 237 031,06 od sveukupno 1 302 137,96 kuna bespovratnih sredstava. Projekt je u cijelosti financiran iz Europskoga socijalnog fonda, tj. iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa Razvoj ljudskog potencijala. Projekt je trajao 15 mjeseci i u tom periodu došlo je do razvoja punog standarda kvalifikacija pod nazivom Stručni prvostupnik (baccalaureus) digitalnog dizajna. Uz jedan razvijeni standard, razvijena su i tri djelomična standarda kvalifikacija pod nazivima Stručnjak za digitalnu videoprodukciju, Stručnjak za digitalnu audioprodukciju i Stručnjak za E-izdavaštvo.

O čemu će se govoriti na konferenciji, može se iščitati iz dnevnog reda:

9:30 – 10:00 – Registracija posjetitelja

10:00 – 10:10 – Pozdravni govor rektora Sveučilišta Sjever, nositelja projekta

10:10 – 10:20 – Predstavljanje partnera na projektu

10:20 – 10:30 – Predstavljanje ciljeva projekta

10:30 – 10:50 – Prezentacija Standarda zanimanja i Standarda kvalifikacija u području multimedije

10:50 – 11:10 – Prezentacija primjene sustava za ocjenjivanje temeljem ishoda učenja i rane detekcije neadekvatne usvojenosti znanja

11:10 – 11:30 – Vrijednosti dobivene kroz projekt i daljnji plan rada na provedbi HKO-a.

 

 

?>