Tehnologija

Od danas na snagu stupaju nova pravila Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Doznajte što se mijenja za korisnike mobilnih uređaja.

Nova potrošačka prava korisnika mobilnih mreža u Hrvatskoj propisuju to da operatori svakom korisniku koji ima ugovornu obvezu moraju besplatno otključati uređaj ako korisnik to zatraži . U slučaju unaprijed plaćene usluge tzv. prepaid, otključavanje se može zatražiti nakon godinu dana korištenja usluge, i to uz predočenje računa za kupovinu uređaja, a rok za otključavanje je 15 dana.

Novost je i da minimalno razdoblje unutar kojeg korisnik može koristiti sve ugovorene usluge nakon obnove računa bonom mora vrijediti najmanje tri mjeseca odnosno 90 dana od nadoplate, i to bez obzira na iznos bona i trajanje pojedine tarife ili opcije. Podrazumijeva i to da korisnik nakon nadoplate ima dovoljno novca na računu za pojedinu uslugu.

Operatori moraju omogućiti i korištenje probnog razdoblja od pet dana u mobilnim mrežama za javnu govornu uslugu (pozivi, SMS, MMS) i/ili pristup internetu, za vrijeme kojeg potrošač može ispitati udovoljava li usluga očekivanja. To znači da možete odlučiti hoćete li zadržati uslugu ili odustati od nje. Pritom plaćate samo stvarnu potrošnju bez naplate bilo kakvih penala zbog eventualnog odustajanja. Dosad je taj probni rok trajao dva dana.

Operatori od 1. svibnja na zahtjevu koji potpisuje korisnik moraju navesti osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju tijekom mjeseca, čime korisnik unaprijed može znati koliki mu je mjesečni fiksni trošak usluge. Oba pravilnika sada jasnije propisuju i prava korisnika prilikom prelaska iz mreže jednog u mrežu nekoga drugog operatora te naknade u slučaju kašnjenja prijenosa broja, neovisno radi li se o pokretnoj ili nepokretnoj mreži.

Operatori mobilne telefonije u Hrvatskoj, telekom tvrtke Hrvatski telekom (HT), Vipnet i Tele2 Hrvatska upoznati su i poštivat će odredbe iz ta dva pravilnika te su i spremni za njihovo provođenje.

Iz HT-a pak ističu da neće biti promjena vezanih uz primjenu pravilnika kada su u pitanju plaćene opcije/tarife HT-a koje imaju određeno vrijeme valjanosti (primjerice jedan dan, sedam dana, 30 dana).

?>