Hrvatska

Studenti studija Sestrinstva, Odjela za biomedicinske znanosti, Sveučilišta Sjever će u ponedjeljak, 14. studenog održati akciju sa svrhom osvješćivanja o šećernoj bolesti.

Akcija će se održati u Sveučilišnom centru Varaždin od 10:00 do 18:00 sati.

Događaj se organizira kako bi se upozorilo na važnost preventivnih aktivnosti i zdravog načina života, naučilo prepoznati sindrome i čimbenike rizika za nastanak šećerne bolesti.

Prema podacima Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj 261 tisuća osoba ima postavljenu dijagnozu šećerne bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60% oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu, drugim riječima, svaka deseta osoba u Hrvatskoj ima šećernu bolest.

?>