SVEUČILIŠTE SJEVER

Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever suorganizator znanstveno-književnog skupa „O zdravlju i bolesti: od medikalizacije do patologizacije“

U sklopu 16. Dana Marije Jurić Zagorke, Centar za ženske studije – u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Odjelom za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever – u petak i subotu, 25. i 26. studenoga 2022. godine održat će znanstveno-književni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe“ na temu „O zdravlju i bolesti: od medikalizacije do patologizacije“.

S obzirom na to da su recentni društveni procesi u najvećoj mjeri uvjetovani globalnom pandemijom, ne iznenađuje činjenica da je ona prepoznata kao golem istraživački izazov, ne samo na području prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, nego i na poljima tehničkih i biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, umjetnosti, kao i u općenitijoj javnoj komunikaciji. Registrirajući takve trendove i pridružujući se raspravama što ih oni otvaraju, u fokusu ovogodišnjeg skupa jesu kategorije zdravlja i bolesti, kao i posljedice što ih klasificiranje zdravlja kao „normalnoga stanja“ ili bolesti kao „otklona od normalnosti“ ostavljaju na pojedinačne, subjektivne, ali i na kolektivne, društvene identitete.

Program se održava u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, Zagreb, a programsku knjižicu možete pogledati ovdje.

 

Fotografija: zagorka.net

?>