Akademska čestitost

Hrvatska udruga za odnose s javnošću, skraćeno HUOJ, ove godine, kao i prošle, dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima i njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina na području odnosa s javnošću.

Natječaj za ovu, drugu po redu nagradu, otvoren je od 15. rujna i traje sve do 20. listopada ove godine. Na natječaj mogu se prijaviti svi realizirani radovi s područja odnosa s javnošću u akademskoj godini 2015./2016. i to u četiri kategorije: istraživački rad, završni rad, diplomski rad i komunikacijski projekt.

Pod istraživačkim radom smatra se rad ili projekt koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da ima obilježja znanstvenog ili stručnog djela. Pod završnim i diplomskim radom smatra se rad koji je izrađen za uvjet završetka preddiplomskog, odnosno diplomskog studija. Pod komunikacijskim projektom smatra se autorski projekt koji je student izradio u sklopu određenog kolegija.

mlada_nada2016_470x245

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama HUOJ-a ili slanjem upita na info@huoj.hr.

?>