Uncategorized

Zbirka kolumni životnih mudrosti slivenih sa svih strana svijeta, probranih iz svih religijskih učenja, „Priručnik za Ratnika Svjetlosti“ brazilskog književnog giganta Paula Coelha je djelo koje je vrlo pitko, prepuno pedagoških kvaliteta za punoljetne. Pročita se u najviše dva sata, ali uputno je čitati kolumnu po kolumnu svaki dan. Zbirka je zaista pravi priručnik, čitateljev svakodnevni savjetnik-suputnik u svakodnevnim, ali i presudnim životnim situacijama. Paulo Coelho, rođen 1947. godine, nositelj titule Glasnika mira Ujedinjenih naroda, proslavio se romanima duhovne tematike i svakako je jedan od najpopularnijih, a i najprodavanijih pisaca u svijetu. Autor „Alkemičara“ je prorok New agea, svoj njuedžovski svjetonazor pretače u svoje knjige, a ova zbirka kolumni objavljivanih u razdoblju od 1993. do 1996. godine u različitim brazilskim i inozemnim novinama nije izuzetak. Naslovom zbirke nas se upućuje da čitamo nekakvu self-help knjigu, ali nas se i izaziva znatiželjom- tko je Ratnik Svjetlosti? Naslov je jednostavan, ali primamljiv.

Ova zbirka kratkih kolumni se može shvatiti i kao svojevrsni molitvenik religije New agea, filozofsko-psihološki tematski raspon je univerzalnog karaktera, čovjek bilo kojeg miljea, socijalno-religijske pozadine se može poistovjetiti i pronaći u filozofsko-psihološkim mislima i pričama, dakle, djelo je sveaktualno. Djela Paula Coelha svoju popularnost zahvaljuju najvećim dijelom jednostavnom, lako čitljivom stilu pisanja, tu nema neke grandiozne, a čitatelju zahtjevnije, leksičke inventivnosti, pa tako i ovu zbirku ne obilježava stilistička ambicioznost. Međutim, tematsko-motivske inventivnosti i šarolikosti ne nedostaje, od magijskih postulata alkemije (gnostičko-magijskog sustava), evokacije plemenske povijesti čovječanstva motivom i različitim kontekstualizacijama vatre, mutnih okultnih i ezoterijskih lokava ideja i motiva do evokacije različitih spiritualnih momenata ljudske svakodnevice. S obzirom na sintaktičku jednostavnost, ni terminologija nije kompleksnija, zaista u skladu s naslovom- da bude svakodnevni priručnik čitatelju iz širokih masa. U tekstu kolumni puno je referenci na različite povijesne mudroslovce i na opća mjesta globalne kulture, a rukopis asocira na osoban jer ga ipak „piše“ nekad dječak, a sada muškarac kojem priručnik diktira „žena“- „Božica“, a taj „osoban“ „rukopis“ asocira na srednjovjekovne samostanske knjige i molitvenike. Rečenica je kratka i efektna, a tekst je prožet mudrostima i poslovicama svih svjetskih kultura koje se dodatno proširuju značenjima i objašnjenjima. Poruke svake kolumne su vrlo intenzivne, upijajuće, a citiranja su efektno rabljena za pouku. Intenzivnost poruka se tim više može opravdati uzvišenom tematikom- ljubav, bliskost, prijateljstvo, a i ozbiljnim temama smisla života, proživljavanja nepravde i svakodnevnih nedaća. Heterogenost izražajnih sredstava dolazi do izražaja u vještom metaforiziranju i simbolistici. Provodni konac svih kolumni je ohrabrenje, optimizam za svakodnevni život, davanje smisla svemu, pa i patnji, poticanje na upornost i izdržljivost u borbi sa svekolikim zlom koje čovjeka može zadesiti, ali druga nit tog konca promovira ideje New agea, novodobne svesvjetske religije. Poetsko prelijevanje filozofsko-psiholoških mudrosti dotiče svakog pojedinog čitatelja u svakodnevnoj muci i borbi sa izazovima života. U kolumnama- životnim uputama za sve situacije uči nas se živjeti jednostavnom duhovnošću, metafizika i njeni arhetipi su pristupačni neobrazovanim čitateljima. New age ideologija se promovira kroz različite motive i simbole poput epiteta- Ratnik Svjetlosti, Duša Svijeta, Čestita Borba, a važnost ove ideologije je jasno kazana jer Ratnik Svjetlosti (a on predstavlja svakog od nas, svakog čitatelja): „Zna da svijet opstoji po načelima alkemije. Solve et coagula, govorili su učitelji.“

            Tražeći smisaone pogreške u ovim instrukcijama dolazi se do svojevrsnog divljenja jednostavnosti i pristupačnosti teksta od kojeg se čitatelj neće htjeti odvojiti dok ne pročita sve poduke jer se kontinuirano očekuje neko rješenje svih poduka, neka konačna poduka , neki zaključak odnosno nadpoduka- sveživotni zaključak, recept za svaki problem i izazov jer je jednostavnost ovih kolumni inficirajućeg efekta na čitatelja. Poruka svake pojedine kolumne je istovremeno svakodnevna, a ujedno obogaćena mističnim jezikom koji razgovara s našim duhovnim entitetima, dopire čak i do naše podsvijesti. Čitatelj je upućen na svakodnevnu primjenu mješavine New-age čaja, mirisa i okusa ovih kolumni. Autor svojim diskursom izvrsno barata. Naglašava se i socijalni aspekt, jača se u čitatelja svijest da može nadvladati nepravde. Knjiga je čije mudrosti trebaju probuditi naše nutarnje neosviještene moći, naše sebstvo, tekstualna persuazija nas potiče da oslobodimo naše duhovno dijete. Sintetizirano vrednovanje ove zbirke je topla preporuka iz svih ranije spomenutih razloga, optimizma koji zrači iz kolumni, ali i upozorenja kojima možemo spriječiti možda i ciklus pogrešaka koje, možda i nesvjesno, radimo. Kao priručnik razlikovnik između naše religije i ove promovirane, osvještavatelj potencijalnih naših zabluda o našoj religiji i o nama samima, knjiga može također poslužiti. Kao psihoanalitički priručnik prvenstveno namijenjen globalnoj srednjoj klasi djelo neće razočarati, pogotovo ne poznavatelje Coelhova opusa.

?>