DRUŠTVO

 S obzirom da je Varaždin jedan od gradova u Hrvatskoj koji nema organiziran dnevni boravak za odrasle i mlade osobe s posebnim potrebama, to su odlučili promijeniti ove godine.

Naime, početkom godine raspisan je natječaj za provedbu projekta dnevnog boravka koji bi trebao početi s radom sljedeće proljeće. Na natječaj se trebaju javiti udruge koje se bave osobama s posebnim potrebama, a između ostalih sudjelovat će i udruga savjetovališta “Uz tebe sam”.

Dnevni boravak će biti organiziran u prostoru bivšeg Centra Tomislav Špoljar u Graberju. Aktivnosti dnevnog boravka će se financirati iz gradskog proračuna što nam je potvrdila predsjednica udruge savjetovališta “Uz tebe sam”, psihologinja Marina Kereša. Dnevni boravak bit će organiziran osam sati dnevno, a u njemu je nužan rad stručnjaka psihologa, rehabilitatora, defektologa, radnog terapeuta, logopeda i medicinskog osoblja.

Udruga “Uz tebe sam” planira aktivnosti i sadržaje organizirati u skladu s potrebama budućih korisnika, a među njima je radna i fizikalna terapija. Svrha dnevnog boravka je omogućavanje osobama s posebnim potrebama koje se više ne školuju i ne rade da se socijaliziraju, razvijaju motoričke vještine i sposobnosti te realiziraju svoje potrebe u sklopu raznih radionica.

?>