Hrvatska

Reakcija Križevčana i zanimljiva umjetnička intervencija u samom centru grada.

Samo značenje riječi mural najbolje će nam pojasniti Hrvatska enciklopedija. Tamo piše kako je mural freska ili mozaik na vanjskim zidovima javnih ustanova, najčešće na pročeljima i velikim površinama, sa socijalno političkim, povijesnim i revolucionarnim prizorima.

Naša Ana snimila je video reportažu o križevačkom muralu. U početku građani su bili skeptični kao što to uvijek i biva kada se događaju neke promjene i noviteti u gradu i okolini. Kakvo je njihovo mišljenje sada i što o muralu kaže gradonačelnik Mario Rajn, pogledajte u prilogu.

?>