DRUŠTVO

Jučer, 7. veljače, u Hrvatskoj gospodarskoj komori Koprivnica javnosti je predstavljena studija ocjene stanja vode i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta otpada Piškornice koju je provela tvrtka Eko Invest.

Studiju su predstavili provoditelji analize iz tvrtke Eko Invest prof. dr. sc. Roko Andričević i doc. dr. sc. Nenad Mikulić uz direktore Piškornice – Marijana Blažoka i Mladena Ružmana i dr. sc. Jasnu Nemčić-Jurec iz Zavoda za javno zdravstvo. Cilj same studije bila je analiza utjecaja odlaganja otpada prije i poslije sanacije Piškornice. Analiza je trajala punih 18 godina, od 2000. – 2018. godine. Rezultati dugogodišnjeg istraživanja pokazali su da kod Koprivničkog Ivanca postoji oblak onečišćenja koji je nastao zbog nepravilnog odlaganja otpada 2005. godine, početkom sanacije odlagališta Piškornica. Naime, oblak ne ugrožava potok Gliboki niti vodocrpilište Ivanščak te se smatra da je sanacija djelovala pozitivno na podzemne vode.

Nakon predstavljanja, javnost je imala priliku iznijeti vlastita mišljenja i sumnje u samu analizu te predložiti što bi se moglo dalje činiti, gdje se javio dr. Ivica Jakupić, predstavnik udruge Zelena Piškornica i naveo;

Imamo krizu povjerenja. Ljudi više ne vjeruju u ono što se govori, vjeruju u ono što vide. A što smo vidjeli? Prošli smo Uskrs vidjeli da u potoku Gliboki teče crna voda. Ne treba nam analiza, jasno je. To su procjedne vode s deponija koje su pobjegle tamo.

Nadalje se javio i načelnik općine Koprivnički Ivanec, Mario Švegović, a direktor Piškornice Mladen Ružman podsjetio je dr. Jakupića na to da su druga i treća ploha sanirane pa da, što se toga tiče, nema bojazni. Sudjelovali su i predstavnici naselja Torčec koji su također zabrinuti za podzemne vode svoga naselja.

Za sada je je ključno da je sanacija odlagališta pozitivno djelovala na stanje podzemnih voda i da temeljem provedenih analiza tla u nepostrednoj blizini odlagališta nije utvrđeno onečišćenje s obzirom na teške metale – potrebna je daljnja geokemijska analiza te je predložen program monitoringa u dvije faze za daljnje praćenje kvalitete podzemnih i površinskih voda.

?>