Znanost i obrazovanje

Studenti preddiplomskog studija Novinarstva, Domagoj Plantak i Borna Škof, početkom su ožujka sudjelovali na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji INTED2021 održanoj u Valenciji. Izvorni znanstveni rad naziva Croatian experience of distance learning at the beginning of the public health crisis caused by COVID-19 objavili su u koautorstvu s doc. dr. sc. Željkom Bagarić.

Konferencija koja već tradicionalno okuplja sudionike iz više od 80 zemalja, prvi se put ove godine održala virtualno. To nije umanjilo činjenicu da je odaziv na ovogodišnjem INTED-u bio ogroman, a uz spomenuti rad svoje su radove (također u koautorstvu) virtualno prezentirali i neki od doktorskih kandidata sveučilišnog poslijediplomskog studija Sveučilišta Sjever Mediji i komunikacija.

Zanimljivo je istaknuti da je navedeni znanstveni rad nastao na temelju studentskog istraživanja provedenog na početku javnozdravstvene krize izazvane pandemijom COVID-19. Istraživanje je realizirano u sklopu seminarskog zadatka kolegija Medijska istraživanja, pod mentorstvom doc. dr. sc. Bagarić. Znanstveni rad objavljen je u zborniku konferencije (vidljiv na poveznici: https://library.iated.org/view/BAGARIC2021CRO), a uvršten je i u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (https://www.bib.irb.hr/1115724).INTED-ove zbornike već više od desetljeća indeksira baza WoS, te je postupak prihvaćanja za indeksiranje u WoS-u ovogodišnjeg zbornika upravo u tijeku.

?>