Info

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (u daljnjem tekstu Naručitelj), Zrinski trg 6, Koprivnica, poziva studente (u daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta 40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Predmet natječaja je izrada idejnog rješenja vizualnog identiteta Naručitelja.

PROJEKTNI ZADATAK

Idejno rješenje treba sadržavati:

  1. Logotip (prijedlog osnovnih grafičkih standarda logotipa i njihovi međusobni odnosi)
  1. Karakteristične boje i vrste tipografije
  1. Primjeri primjene (plakat B1, majica, platnena vrećica, penkala, USB, kišobrani, ruksak vreća, naslovnica Facebook stranice (cover photo), profilna fotografija Facebook stranice)

Ukoliko žele, Autori mogu poslati i više primjera primjene te kratki opis i obrazloženje rada.

TIJEK NATJEČAJA

Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-u ili USB sticku u .pdf formatu) se predaju u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom autora ili nekim drugim prepoznatljivim znakom koji odaju identitet autora neće biti razmatrani. Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena samo šifrom u kojoj se nalaze podaci o autorima te ostala potrebna dokumentacija – Obrazac A, Obrazac B i Obrazac C.

Svi zainteresirani pozvani su da od 6. studenoga do 15. prosinca 2018. pošalju ili dostave svoja idejna rješenja.

Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na sljedeću adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica. S oznakom (za NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA VIZUALNOG IDENTITETA 40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica)

Natječajno povjerenstvo čine svi članovi Radne skupine za obilježavanje 40. obljetnice Bibliobusne službe. Povjerenstvo će odluku o najboljem idejnom rješenju donijeti najkasnije do 20. prosinca 2018. Svi Natjecatelji će o vlastitom rezultatu biti obaviješteni putem e-maila. Naručitelj će s autorom čije je idejno rješenje odabrano sklopiti Ugovor o izradi izvedbenog rješenja i ustupanju prava na korištenje autorskog djela. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih rješenja te ponavljanja Natječaja o čemu će svi Autori biti obaviješteni putem e-maila.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte putem e-maila info@knjiznica-koprivnica.hr  ili telefona 048/622-363.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Prilikom ocjene natječajnih radova Povjerenstvo će najprije vrednovati usklađenost s uvjetima ovog Natječaja te umjetničku vrijednost rješenja prema sljedećim parametrima:

  • kvaliteta i originalnost predloženog rješenja,
  • prepoznatljivost predloženog rješenja
  • preglednost i razumljivost rješenja
  • jasnoća, logičnost i funkcionalnost rješenja u skladu s djelatnosti Naručitelja
  • ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima
NOVČANE NAGRADE

Autoru najuspješnijeg rada (pobjedniku Natječaja) će se dodijeliti novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna. Naručitelj će autoru isplatiti prigodnu nagradu u roku od 30 dana od primopredaje idejnog rješenja u elektroničkom obliku kao otvorene datoteke pogodne za daljnje grafičko oblikovanje (priprema za tisak).

PRAVA PRIMJENE I KORIŠTENJA NATJEČAJNIH RADOVA

Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad postaje vlasništvo Naručitelja, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja autora. Autor natječaja dužan je dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Naručitelja (OBRAZAC B).

Autori su dužni dostaviti i dokaz (potpisanu Izjavu) o autorstvu natječajnog rada (OBRAZAC C).

O Bibliobusnoj službi

 

Bibliobusna služba integrirana je služba Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, knjižnice koja je dobitnica brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja, a prvi put je pokrenuta 1979. godine. Također je dobitnica nagrada, između ostalog, za projekt „Rastemo čitajući“ koji je usmjeren prema poticanju čitanja djece predškolske dobi te pruža stručnu podršku njihovim odgajateljima.

Kao pokretna knjižnica, Bibliobusna služba ima u cilju učiniti knjige i informacije, kao i suvremenu informacijsku tehnologiju, dostupnu onima koji zbog udaljenosti ne mogu koristiti stacionirane knjižnice i njihove usluge. Posebnu pozornost posvećuje poticanju čitanja i informacijske pismenosti kod djece u vrtićima i školama u općinskim i prigradskim naseljima, kojima su uskraćeni mnogi kulturni sadržaji koji se ne mogu organizirati u malim mjestima u kojima oni žive.

Misija Bibliobusne službe je pružiti kvalitetnu knjižničnu uslugu što većem broju stanovnika Županije, od najmanjih pa do najstarijih. Želi omogućiti podjednaki životni i kulturni standard te osigurati razvoj stvaranjem istih mogućnosti za sve stanovnike. Svaki fizički dolazak Bibliobusa u pravilu predstavlja jedini način da se knjižnična usluga osigura  za to stanovništvo.

Uz to, bibliobusi dolaze do kućnog praga osoba s invaliditetom i slabije pokretnih, bolesnih i starijih osoba, donose zvučne knjige slijepim i slabovidnim osobama koje žive na selu i nemaju načina ni mogućnosti da sami dođu u grad po kulturne i obrazovne sadržaje koji će im olakšati i unaprijediti život i svakidašnjicu.

Za sve dodatne informacije, Autore pozivamo da posjete web stranicu Knjižnice i Facebook stranicu Bibliobusne službe.

Obrasci potrebni za zadovoljavanje kriterija natječaja: OBRAZAC AOBRAZAC B OBRAZAC C i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

 

 

?>