DRUŠTVO

U utorak, 3. ožujka 2020. godine, od 17 do 20 sati na Sveučilištu Sjever u Koprivnici u dvorani A01 održana su dva predavanja o biodinamičkoj poljoprivredi u organizaciji Centra dr. Rudolfa Steinera koje su održale mr. sc. Dijana Posavec, dipl. ing. i Amalka Vukelić, dipl. ing. agr.

Prvo predavanje održala je Dijana Posavec, a govorila je o liku i djelu dr. Rudolfa Steinera, nastanku i povijesti biodinamičke poljoprivrede i svjetskim trendovima.  

On je prvi koji je uspio na znanstveno utemeljen način, ponavljam, na znanstveno utemeljen način dokazati da iza bilo koje fizičke forme, bila to biljka, čovjek, životinja ili mineral, stoji nešto što se zove duhovna pozadina ili duhovni svijet“, izjavila je Dijana Posavec naznačujući da se danas na najvećim svjetskim sveučilištima spajaju fizička i metafizička znanost.

Drugo predavanje održala je Amalka Vukelić koja je govorila o osnovnim postulatima, principima, metodama i tehnikama uzgoja u biodinamičkoj poljoporivredi.

U biodinamičkoj poljoprivredi se ne koriste nikakva kemijska sredstva za zaštitu i kad se nešto ubere vrlo se brzo i pokvari. Organizmi koji žive na samom voću i povrću dok ono raste i dok je ono još na biljci, iskorištavaju to voće i povrće. Ono nije oštećeno niti je u bilo kakvom lošem stanju, ono je zdravstveno potpuno ispravno. Međutim, u trenutku kad vi njega otkinete svi oni mikroorganizmi potiču proces raspadanja“, izjavila je Amalka Vukelić.

Predavanja su bila obavezna za studente odjela za prehrambenu tehnologiju, ali su bila otvorena i za sve ostale zainteresirane, a prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.

?>