DRUŠTVO

Prijedlog Muzejskog kvarta obuhvaća muzejsku, urbanističku i turističku regeneraciju najstarije gradske jezgre unutar nekadašnje obrambene utvrde Koprivnice, a također sadrži obnovu i proširenje Muzeja grada Koprivnice, obnovu Kuće Malančec, stvaranje Muzejskog trga i uređenje Esterove, najstarije koprivničke ulice.

Projekt također uključuje i rekonstrukciju gradskih bedema i ulaznih vratiju, Franjevačke crkve i crkve Sv. Nikole, kao i izgradnju objekta javne namjene, npr. knjižnice, na nekoj od slobodnih lokacija u toj zoni.

“U užem smislu projekt predviđa adaptaciju zgrade Starog magistrata, koji je danas u muzejskoj funkciji, te dogradnju novoga dijela, formiranje suvremenog postava, s upotrebom multimedije, radnih prostora i čuvaonica te sadržaja za posjetitelje. Cilj muzeološkog projekta je konstruiranje priče o gradu i ostvarenje procesnog prenošenja ideja i koncepata. Diskontinuirani postav temeljiti će se na pričama/sudbinama poznatih i nepoznatih stanovnika kroz stoljeća, s namjerom da se prikupi, zabilježi, sačuva, sistematizira i prezentira totalna istina o gradu i kraju. Sintagma Muzej o svima, muzej za sve označava da je muzej u službi lokalne zajednice i u interakciji s njom. U postavu će se upotrijebiti sve interpretativne prakse kako bi se ostvarila što objektivnija, istinitija, uvjerljivija i atraktivnija priča. Pri tome će dominirati i predmet i njegov kontekst, a scenarij muzeološkog postava i multimedije prakticirati će maksimalnu komunikaciju i interakciju s posjetiteljima”, izjavio je Marijan Špoljar, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice i glavni idejni pokretač projekta Muzejskog kvarta.

Muzej je u tom projektu predstavljen kao središnja točka kulturnog turizma Koprivnice. Uz moderan pristup, inovativnu postavu, svoju povezanost sa okolnim objektima povijesne jezgre te sa dva atraktivna sadržaja u okolici grada (Tematski park Hrana i Baštinski centar-ekomuzej Hlebine), kao i s ostalim sadržajima unutar projekta Regije digitalnih muzeja, ima priliku postati atrakcija u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Prikupljanje dokumentacije je završeno, na određenim dijelovima projekta se već počelo raditi, a računa se i na značajnu pomoć EU fondova. Nije poznato kada bi realizacija mogla biti završena, no Špoljar vjeruje da bi muzejski kvart mogao biti uređen do 2020. godine. Gradonačelnica Vesna Želježnjak naglašava kako se kod ovog projekta radi o velikoj svoti novca te je procijenila da bi za njegovu realizaciju bilo potrebno 10 godina. Samo revitalizacija muzeja koštala bi oko 45 milijuna, isti proces u vili Malančec oko 10 milijuna kuna, dok se cijena rekonstrukcije Oružane kreće oko dva milijuna kuna. Kada se uračuna i otkup ruševne kuće preko puta Franjevačke crkve, finalni iznos mogao bi doseći i 100 milijuna kuna. No Grad bi mogao proći i znatno jeftinije kada bi se osigurala pomoć EU fondova i nadležnih državnih institucija.

 

 

?>