Info

Od sutra, 8. studenoga 2018. godine., stupa na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018). Student servis će omogućiti obavljanje poslova tj. sklapanje ugovora.

Zakonom je propisano da:

  • ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona
  • ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla
  • u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana
  • najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn
  • doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18%
  • ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla
  • obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla
  • obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla

Studentski centar Varaždin i sve Podružnice (Čakovec, Koprivnica, Križevci i Bjelovar) od 8. studenoga 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u student servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata koju možete preuzeti u prilogu na web-stranicama Studentskog centra: www.scvz.unizg.hr

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti podružnici student servisa u kojoj ste učlanjeni, a u slučaju potrebe za dodatnim po jašnjenjima i obrazloženjima molimo da se obratite putem e-maila: ured@scvz.hr.

?>