Znanost i obrazovanje

Svake godine 12. svibnja obilježava se Međunarodni dan sestrinstva. Zašto baš na taj datum? 12. svibnja 1820. godine rođena je Florence Nightingale, engleska bolničarka koja je ujedino i začetnica modernog sestrinstva.  Za vrijeme Krimskoga rata (1853. – 1856.) organizirala je njegu ranjenika  u vojnoj bazi na Bosporu, a 1860. osnovala je školu za medicinske sestre u Londonu u bolnici St. Thomas. Također je za vrijeme Krimskoga rata noću obilazila ranjenike pa je dobila nadimak dama sa svjetiljkom, a svjetiljka je postala simbol sestrinstva.

Izvor: workingnurse.com

Početci sestrinstva u Hrvtaskoj javljaju se 1920. i vežemo ih uz Andriju Štampara. Godinu dana kasnije u Zagrebu je s radom počela prva Škola za sestre pomoćnice, dok je tek 1953. godine osnovana Viša škola za sestre, koja je bila pripojena Medicinskomu fakultetu. Srednjoškolski obrazovni program u trajanju od četiri godine, za stjecanje temeljne naobrazbe medicinskih sestara, ponovno je uveden 1959. Zakon o sestrinstvu izglasan je 2003. godine te je osnovana Hrvatska komora medicinskih sestara. 

Izvor: Kamenjar.com

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva razgovarali smo s Katarinom, studenticom Sestrinstva na Sveučilištu Sjever i s Ivanom, medicinskom sestrom sa odjela neurologije KBC-a Rebro.

„Studiram sestrinstvo na Sveučilištu Sjever u Varaždinu i odabirom fakulteta i smjera sam jako zadovoljna. Imamo jako puno praktične nastave koja je zanimljiva i poučna. Najveće znanje stekla sam upravo na praktičnoj nastavi koja se održava u bolnicama. Profesori koji predaju su visoko obrazovane osobe u medicini i sestrinstvu te je svakome čast slušati njihova predavanja i učiti od njih. Veselim se poslu u struci kako bih pomagala ljudima, a što se tiče posla vidim se na nekom od bolničkih odijela.“

Ivana je s druge strane završila Školu za medicinske sestre Vrapče i trenutno uz posao pohađa Zdravstveno veleučilište Zagreb, smjer Kliničko sestrinstvo, a evo što nam je rekla o svom životnom zanimanju: „ Znala sam da je biti medicinska sestra nešto posebno i da jednostavno moraš osjetiti taj plemeniti poziv. Ja sam osjetila taj poziv i odlučila se za to zanimanje jer volim pomagati ljudima, imam puno strpljenja te sam spremna na nove izazove. Posao je daleko od lakog i jednostavnog, ali ne bih ga mijenjala ni za što na svijetu.“

?>