Info

Ivan Glasnović, student Medijskog dizajna na Sveučilištu Sjever, osmislio je logo za Podravkinu konferenciju “Znanje u fokusu” koji će se koristiti kao vizualni identitet za spomenutu konferenciju. Podravkino karakteristično srce u centru loga prati konferenciju koja se ove godine tematski proširuje na učenje i inovaciju u digitalnom dobu.

Spomenuti logo izabran je na natječaju s kojim se na simbolički jednostavan i vizualno atraktivan način željela prenijeti poruka o ključnim temama koje će biti prisutne kroz cijelu konferenciju: inovacije u prehrani i učenje u digitalnom dobu.

Što sve novi logo predstavlja, ukratko je objasnio Ivan, autor loga: “Srce je simbol Podravke kao središta okupljanja i razmjene informacija, ali srce je također simbol hrane općenito, kao izvor života. Isto tako, srce je prikazano kao element logorske vatre oko koje se mladi međukulturalni ljudi okupljaju. Isprekidana kružnica s četiri mala kružića prikazuje siluete ljudi iz ptičje perspektive koji se drže za ruke, tvoreći krug oko srca (logorske vatre) koji skupa komuniciraju protok energije, znanja i informacija. Također, krug kojeg tvore siluete predstavlja naš planet i kolektivnu brigu o njemu i simbolizira zajedništvo, ljubav, sreću i kolektivni uspjeh.”

Ključni pojmovi koje logotipovi komuniciraju su:
znanje / razmjena iskustava i nova saznanja, svijet / internacionalnost / bezgraničnost, mladi ljudi / zajedništvo / kolektivni uspjeh, kreativnost / ljubav / sreća / zdravlje.

Sveučilište Sjever kao jedan od partnera sudjelovat će na konferenciji “Znanje u fokusu” koja će se održati 24. studenoga 2016. godine.

 

?>