DRUŠTVO


  Mjesec lipanj se i službeno smatra mjesecom ponosa te smo uoči njega odlučili napraviti mali ,,pojmovnik” za osobe koje nisu upoznate s LGBTIQ zajednicom ili jednostavno žele proširiti svoje znanje i saznati nešto više o njoj.

Vrlo često razgovori o seksualnosti i seksualnoj orijentaciji prate crvenilo, podsmjesi, kikotanje te su pojedinci nerijetko zbunjeni stručnom terminologijom, osjećaju nelagodu kada se raspravlja o seksu i seksualnosti.

Pokušat ću stoga popisom obuhvatiti neke od tabu termina, koji se odnedavno mogu sve češće zateći u medijima, popularnoj te stručnoj literaturi, a odnose se na seksualnost i seksualnu orijentaciju te su u nas uglavnom nepotpuno ili u potpunosti pogrešno prevedeni ili definirani.

LGBTIQ osobe – odnosi se na varijante rodno-spolne orijentacije, tj. na lezbijke, gejeve, biseksualne osobe, transrodne osobe, interseksualne i queer osobe.

 Homoseksualnost – označava varijantu seksualne orijentacije osobe, uključuje emocionalnu i seksualnu privlačnost prema osobama istog spola.

 Lezbijka – žena homoseksualne orijentacije, dakle žena koju privlače žene

 Gej – muškarac homoseksualne orijentacije odnosno muškarac kojeg privlače muškarci

 Biseksualnost – označava varijantu seksualne orijentacije osobe kod koje postoji mogućnost da osjeti emocionalnu i seksualnu privlačnost prema osobama oba spola

Queer – termin koji se koristi da se jednom riječju opiše cijela homoseksualna, biseksualna, transrodna, transseksualna i interseksualna zajednica kao i heteroseksualne osobe koja sebe vide ili žive izvan heteropatrijarhalnih normi

Heteroseksualnost – označava varijantu seksualne orijentacije osobe koju emocionalno i seksualno privlači osobe suprotnog spola

 Spol – skup bioloških obilježja koja dijele osobe na samo dvije kategorije i to na temelju genitalnih i reproduktivnih funkcija; postoje ženski spolni, muški spol i interseksualne osobe

 Spolni identitet – odnosi se na vlastitu identifikaciju u fizičkom kontekstu spola: muškarac, žena, između ili niti jedno

 Rod –  označava društveni, kulturalni i povijesni konstrukt spola, odnosno čini definiciju društvene uloge muškarca i žene

 Rodne uloge – skup karakteristika očekivanog načina ponašanja koje se zahtijevaju od pripadnika i pripadnica pojedinog roda – npr. društvo uz ženski rod vezuje nježnost, odgajanje djece, pasivnost, mirnoću, emocionalnu osjetljivost, obavljanje kućanski poslova, a uz muški rod snagu, aktivnost, razum, karijeru, fizičke poslove i sl. Rodne uloge su promjenjive s obzirom na vremenski period, kulturu i odgoj te nisu strogo dihotomizirane kako se to često pretpostavlja

 Rodni identitet – podrazumijeva osobno poimanje vlastitog identiteta/izražavanja roda koji može biti u skladu s društveno propisanim definicijama i formiranim spolnim ulogama muškaraca i žena ili ih može negirati, nadilaziti i mijenjati; odnosi se na vlastitu identifikaciju u društvenom kontekstu roda-spola

 Seksualna orijentacija – emocionalna i/ili fizička privlačnost ili naklonost koja može biti prema osobama istog i/ili nekog drugog spola. Seksualna orijentacija može se ogledati kroz isključivo maštanje prema pripadniku/ici istog spola ili suprotnog spola, kroz osjećaj seksualne i/ili emotivne emocionalne privlačnosti te uključivanjem u seksualni odnos s pripadnikom/icom istog ili različitog spola, dakle kroz bihevioralnu manifestaciju vlastite seksualne orijentacije. Uz svijest o vlastitoj seksualnoj orijentaciji osoba u većini slučajeva osjeća ugodu, no postoje slučajevi kada svijest o vlastitoj seksualnoj orijentaciji može izazvati različiti stupanj nelagode kod osobe (bilo da osoba ne prihvaća svoju seksualnu orijentaciju, bilo iz razloga da je internalizirala homofobne stavove sredine)

 Prokazivanje – neželjeno otkrivanje seksualne orijentacije osobe u javnosti

 Internalizirana homofobija – kada osoba homoseksualne orijentacije osjeća strah zbog vlastite homoseksualne orijentacije do te mjere da je usvojila i introjicirala negativne stavove i predrasude svoje okoline prema pripadnicima i pripadnicama homoseksualne orijentacije te je smatra neprihvatljivom

 Interseksualnost – biološka nedefiniranost spola kao isključivo muškog ili ženskog

 Transrodna osoba – osoba čiji identitet ili rodna prezentacija nije u skladu sa spolno uvjetovanim tradicionalnim rodnim ulogama

 Transseksualna osoba – osoba koja je nezadovoljna svojim spolom do te mjere da ga želi promijeniti kako bi se osjećala potpunom, osoba koja je u procesu tranzicije iz jednog spola u drugi (iskustvo stvarnog života u željenom spolu; praćenje i podrška od strane psihoterapeuta, hormonalna terapija, kirurški i estetski zahvati) ili je dovršila proces tranzicije, promijenila svoj spol i živi u željenom spolu

  Femininost – izraženost karakteristika ponašanja, osobina ličnosti i stavova koji su tipični za žene, tj. koji se tradicionalno pripisuju ženama i od njih stereotipno očekuju. Ranije je prevladavala koncepcija da su femininost i maskulinost međusobno isključive kategorije osobina, odnosno da je riječ o jedinstvenoj bipolarnoj dimenziji. Novija istraživanja to opovrgavaju i više idu u prilog stajalištu da su femininost i maskulinost međusobno odvojene i nezavisne dimenzije – obje mogu biti manje-više zastupljene kod svakog muškarca i kod svake žene

Maskulinost – izraženost karakteristika ponašanja, osobina ličnosti i stavova koji su karakteristični za muškarce i koji se tradicionalno pripisuju muškarcima te od njih očekuju. U velikoj je mjeri, kao i femininost, određena kulturom i odgojnim obrascima

 Androginost – osobina žene ili muškarca da izražava i maskuline i feminine karakteristike, odnosno one karakteristike koje socijalna sredina očekuje zbog svojih stereotipa i tradicionalno pripisuje samo muškarcima ili samo ženama

 Homofobija/bifobija – termin koji objedinjuje iracionalan strah, mržnju, diskriminaciju ili predrasude prema osobama homo/biseksualne orijentacije, kao i onim osobama koje su kao takve percipirane

 Transfobija – ovim se pojmom označava neprihvaćanje i negiranje prava pojedinaca i pojedinki na osobnu koncepciju rodnog/spolnog identiteta i izražavanja te označava strah, mržnju, gađenje i diskriminirajući odnos na osnovi predrasuda prema osobama čije stvarno ili percipirano rodno izražavanje nije u skladu s društveno propisanim spolom

 Seksizam – sustav društvene prednosti temeljene na spolu, a u korist muškaraca; njime se pretpostavlja kako je jedan spol superioran drugome, što dovodi do diskriminacija osoba pretpostavljenog inferiornog spola, tj. prvenstveno se odnosi na diskriminaciju žena od strane muškaraca

 Heteroseksizam – označava ideološki sustav koji poriče, osuđuje, stigmatizira svaku neheteroseksualnu formu ponašanja, identiteta, odnosa ili zajednica

?>