SVEUČILIŠTE SJEVER

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet prorektorica je za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju na Sveučilištu Sjever od 1. listopada 2017. godine. Osim toga, istodobno predaje sljedeće kolegije: Ekonomika poduzetništva, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Organizacija i organizacijsko ponašanje, Integrirana marketinška komunikacija, Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu te Menadžment u zdravstvu. Svoje bogato radno i profesionalno iskustvo stekla je u radu uTekstilnoj školi u Varaždinu, u Osnovnoj školi „Andrije Kačića Miošića“ u Donjoj Voći, te u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Članica je Konzorcija Sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog (združenog) doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te konzorcija Združenog doktorskoga studija Obrazovne i komunikacijske znanosti. Nadalje, članica je u brojnim profesionalnim i stručnim organizacijama te u znanstvenim i međunarodnim odborima, međunarodnih konferencija te uredništva časopisa. Objavila je 70-ak radova u znanstvenim časopisima, koautorica je dvije znanstvene monografije te četiri nastavne skripte. Ima bogato međunarodno iskustvo sudjelujući u okviru projekata ERASMUS+ KA103 i KA107 te CEEPUS programa na održavanju nastave i stručnom osposobljavanju. Osim toga,  bila je suradnica na četiri znanstvena projekta koji se vode pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Na 5. Međunarodnoj konferenciji „Wallis Aurea“ u Požegi 2016. godine dodijeljena joj je Nagrada za izvrsnost u istraživanju od strane organizacijskog odbora.

S prorektoricom izv.prof.dr.sc. Anicom Hunjet razgovarali smo o Sveučilištu Sjever, znanstveno-umjetničkom radu, planovima Poslijediplomskog međunarodnog doktorskog sveučilišnog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te bogatoj međunarodnoj suradnji.

Nalazimo se u vrlo specifičnom razdoblju, obrazovanje je preko noći dobilo novu dimenziju. Nakon odluka Nacionalnog kriznog stožera da se nastava odvija na daljinu, doslovno ste bačeni u vatru. Kako ste se prilagodili?

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske te uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a u svjetlu nepovoljnih epidemioloških kretanja u RH uzrokovanih širenjem korona virusa SARS-CoV-2, a u skladu s Odlukom rektora Sveučilišta Sjever, Sveučilište Sjever je u najkraćem vremenu u potpunosti prešlo sa kontaktne na online nastavu. Budući da je većina kolegija na Sveučilištu Sjever već ranije bila postavljena na Merlin platformi, preporuka je bila da se i u najvećoj mjeri koristi. U Google alatima Sveučilišta Sjever koriste se LMS platforme za učenje na daljinu (Merlin, Moodle, Claroline) kao i Google Apps za Sveučilište Sjever (Gmail, Meet, Hangouts, Gdisk i sl.) za provođenje online predavanja i vježbi u realnom vremenu. Nastavnici su osim na predavanju dostupni studentima i na konzultacijama. Na samom početku bilo je potrebno uspostaviti efikasne komunikacijske kanale prema studentima. Online nastava u realnom vremenu predstavlja najbolji način izvedbe nastave na daljinu jer su je studenti prihvatili, zadržava kontinuitet nastave, uz pripremljene materijale lako se izvodi i tehnički nije prezahtjevna. Prilagodba za prelazak s klasične na online nastavu trajala je jako kratko i to na obostrano zadovoljstvo.

Nedavno je provedena anketa među studentima, prema kojoj je Sveučilište dobilo izvrsnu četvorku. To je odličan rezultat. Što mislite zašto su studenti tako dobro ocijenili Sveučilište Sjever?

Sveučilište Sjever je krajem travnja provelo online anketu među studentima Sveučilišta Sjever s ciljem analize i dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave na daljinu. Jedno od značajnijih pitanja postavljenih na samom početku ankete odnosilo se na procjenu vrijednosti online predavanja gdje je većina studenata ovaj glavni aspekt provođenja online nastave ocijenila srednjom ocjenom od 3,67, dok je ocjena vrijednosti održavanja online vježbi/seminara gotovo identična; 3,63. S obzirom na činjenicu da su profesori brzo pronašli način kako održati predavanja i kako ih učiniti zanimljivima u ovakvoj situaciji, to je rezultat uloženog napora i brze prilagodbe novoj situaciji Sveučilišta Sjever u izvođenje online nastave. Sveučilište Sjever se vrlo dobro prilagodilo situaciji od klasične kontaktne nastave do online nastave, mišljenje je većine studenata koji su navedeni upit u anketi ocijenili ukupnom ocjenom 3,84. Unatoč činjenici da su se brojni studenti na samom početku pribojavali hoće li online nastava u istoj mjeri kao i kontaktna pomoći u usvajanju znanja i kompetencija u odnosu na uobičajenu, gotovo svi anketirani studenti su ocijenili kako je u tom pogledu online nastava jednaka uobičajenoj. Studenti su naveli da usvajaju istu količinu znanja koju bi stekli i da se nastava održava na Sveučilištu. Njihova je preporuka da bi izvanredni studenti i nakon pandemije trebali imati mogućnost pohađanja online nastave.

Kao nedostatak odvijanja online nastave studenti navode tehničke poteškoće, prekidanje internetskih veza, slabija informatička oprema kod kuće te zastoji u radu pojedinih aplikacija. Studenti također smatraju kako bi se ispitni rokovi trebali izmijeniti ili produžiti kako bi se stigle odraditi konzultacije i vježbe s profesorima uživo, ako će to uopće, sukladno situaciji, biti moguće. Komunikacija i dobivanje povratnih informacija od strane studenata od najveće je važnosti na Sveučilištu Sjever, što dokazuju i rezultati na anketno pitanje o ocjeni komunikacije sa nastavnicima i pročelnicima na studiju koje su studenti ocijenili visokom četvorkom, točnije 3,96.

Mislite li da online pristupom gubite na kvaliteti studija? Rokovi za polaganje ispita se približavaju. Kako ćete doskočiti tome izazovu?

Što se tiče kvalitete studija, vidljivo je iz same studentske ankete da je i u virtualnom okruženju na jako visokoj razini, a najvažnije nam je zadovoljstvo studenata. Osiguran je LMS preko kojeg se izvodi nastava, korisnički e-mail račun na ustanovi, online pristup knjižnici, korisnički račun za LMS, korisnički računi u AAI domeni. Online aktivnosti u kojima je predviđeno sudjelovanje nastavnika osim predavanja i u online diskusiji, praćenja rada studenata u online okruženju, procjena znanja studenata. Procjena znanja studenata može se izvoditi kontinuiranim praćenjem i ocjenjivanjem uključenosti studenata u online diskusijama, ocjenjivanjem studentskih radova ili projekata predanih online, ocjenjivanjem kolokvija i ispita. Dobivene su i upute za sastavljanje testova LMS Merlin, gdje se kreira baza pitanja s kratkim odgovorima te na taj način student može ostvariti 30 – 70% položenog ispita na pojedinom kolegiju. Nastavnici se upućuju na provedbu usmenih ispita korištenjem videokonferencijskih platformi. Za bilo koju vrstu provjere ishoda učenja koja se održava na daljinu studente je potrebno upoznati sa novom metodom provjere ishoda učenja. Termini održavanja kolokvija na daljinu podudaraju se sa terminima redovne nastave, odnosno sukladno rasporedu sati. Termini pismenih ispita na daljinu podudaraju se sa definiranim terminima u ISVU sustavu.  Ako su nastavnici dobro pripremljeni za održavanje ispita na daljinu sve će ići svojim tijekom kao i na klasičnim ispitima. Svakako bih spomenula novi izazov i prve online obrane diplomskih radova studenata diplomskih sveučilišnih studija Poslovna ekonomija i Odnosi s javnošću koje su provedene na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever i zadovoljile su sve uvjete za održavanje obrane diplomskog rada.

Prorektorica ste za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, kako se ova situacija odrazila na Vaš rad?

Budući da težimo društvu znanja i samo obrazovanje kroz znanstveno-istraživački i umjetnički rad dobiva vrlo važnu ulogu. Znanstvenici i nastavnici trebaju težiti novim znanstvenim spoznajama primjenjujući znanstvene metode u području istraživanja prenošenjem znanja presudnih za napredak gospodarstva i šire zajednice. Naime, internacionalizacija je od samih početaka sveučilišta važan segment visokog obrazovanja te su znanstvenici oduvijek bili pozvani prelaziti granice – lokalne, društvene, političke.

Sukladno preporuci Europske komisije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva znanosti i obrazovanja, u kontekstu izbijanja koronavirusa, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) savjetovala je svim korisnicima programa Erasmus+ da otkažu ili odgode sva putovanja ili dolazne aktivnosti. Nadalje, Agencija za mobilnost i programe EU zamolila je sve korisnike programa Erasmus+ da naprave reviziju svih planiranih projektnih aktivnosti te u dogovoru s projektnim partnerima odgode ili po potrebi otkažu sve dolazne i odlazne mobilnosti, te je u tom trenutku bio povećan opseg poslova zaposlenika u uredima za međunarodnu suradnju i znanstveno-istraživački rad kako bi se u što kraćem vremenu uskladile, odnosno odgodile sve mobilnosti.

Znanstvenicima i umjetnicima na Sveučilištu Sjever omogućeno je publiciranje i diseminacija rezultata znanstvenog i umjetničkog rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini putem potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu, te je za 2020. godinu Odluka donesena na sjednici Senata Sveučilišta Sjever od 12. ožujka 2020. godine. No, sve međunarodne znanstvene konferencije koje su bile planirane u prvoj polovici ove godine ili su otkazane ili su održane online platformom, pa planirane mobilnosti nisu zasada realizirane, a nadamo se da će iste biti u drugoj polovici godine. Tako je npr. Festival znanosti 2020 čija je tema „Kultura znanosti“ trebao biti održan od 20.-25. travnja 2020. godine, no s obzirom na nastalu situaciju odgođen je za listopad ove godine. Nadalje i umjetnički rad ograničen je na virtualne oblike.

Sveučilište podupire tri znanstvena časopisa: „Tehnički glasnik“ koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva, multimedije, logistike i iz njihovih graničnih područja, časopis „Podravina“ koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih znanstvenih područja koji se bave prostorom uz rijeku Dravu u Hrvatskoj i ostalim zemljama te „In Medias Res“ koji objavljuje tekstove različitih područja znanosti koji u svom znanstvenom području promišljaju neki od segmenata medijalnosti.

Sveučilište aktivno provodi više od 20 međunarodnih projekata od kojih Interreg, Erasmus+ (KA103, KA107, Jean Monnet), CEEPUS, i drugi. U projektima sudjeluju nastavno i administrativno osoblje, ali i studenti te na taj način mogu steći dodatna znanja i iskustva.

Kako teče međunarodna suradnja? Možete li nam reći nešto više o nekim pozitivnim primjerima u inozemstvu?

U cilju što brže integracije Republike Hrvatske u Europski prostor visokoga obrazovanja i Europski istraživački i inovacijski prostor potrebno je stvoriti preduvjete za slobodno kretanje studenata, profesora, znanstvenika i istraživača u području visokog obrazovanja i znanosti, a što je u duhu europske politike stvaranja zajedničkog obrazovnog i znanstvenog prostora. Međunarodna suradnja obrazovnih, akademskih i znanstvenih ustanova podrazumijeva razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama, provedbu zajedničkih (znanstveno-istraživačkih) projekata te organizaciju međunarodnih konferencija i seminara. Nastavno na nemogućnost realizacije velikog dijela dolaznih CEEPUS mobilnosti na hrvatska visoka učilišta, uslijed izvanrednih okolnosti i protuepidemijskih mjera koje su na snazi tijekom cijelog ljetnog semestra, Agencija za mobilnost i programe EU izvijestila nas je o automatskom prenošenju nerealiziranih mobilnosti na cjelokupnu iduću akademsku godinu. Preporuka Agencije za mobilnost i programe EU je da se neostvarene mobilnosti iz tekućeg semestra pokušaju realizirati tijekom jeseni, zaključno s 31. prosincem 2020. Nadalje, dolazne nastavničke mobilnosti iz ljetnog semestra, uslijed nemogućnosti realizacije u fizičkom obliku, mogu se ostvariti u virtualnom obliku, pod uvjetom da ne postoji mogućnost realizacije fizičke mobilnosti. Za sada se takva mogućnost odnosi na sve mobilnosti koje se nisu mogle realizirati u razdoblju između ožujka i svibnja. Zainteresirani profesori trebaju poslati zamolbu za realizaciju virtualne mobilnosti koja sadrži plan predavanja, a po završetku mobilnosti potpisne liste s održanih predavanja. Za takve, virtualne nastavničke mobilnosti može se isplatiti puni iznos stipendije. Ovakvo postupanje odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao jednu od mjera koja će omogućiti fleksibilniju realizaciju mobilnosti te na taj način doprinijeti povećanju broja predavanja gostujućih profesora na visokim učilištima u RH što pridonosi internacionalizaciji visokih učilišta.

Što se tiče realizacije projekata ERASMUS+ KA103 i ERASMUS+ KA107 odlaznih i dolaznih mobilnosti za studente i nastavnike i nenastavno osoblje za 2018. godinu, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt u okviru oba programa produljuju se za 12 mjeseci. Pozitivne primjere u inozemstvu svakako bih spomenula neke naše partnere koji također izvode online nastavu i to: University Burgenland of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria, University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovačka, University of Sopron, Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics, Sopron, Mađarska, University of life sciences Prag, Faculty of economics and management, Prag, Češka, Sveučilište u Ljubljani, University of Education, Slovenija, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet i Fakultet humanističkih i društvenih znanosti Mostar, Bosna i Hercegovina, International Burch University, Faculty of Education and Humanities Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Kako je Sveučilište uspjelo osnovati dva združena doktorska studijska programa i to: združeni poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te združeni interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Obrazovne i komunikacijske znanosti sa više inozemnih institucija (sa sveučilištima diljem Europe), internacionalizacija i sve internacionalne aktivnosti od osobite su važnosti.

Sveučilište Sjever je najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. Po čemu se, po Vašem mišljenju, ono razlikuje od ostalih sveučilišta?

Sveučilište je kreativno, inovativno, prepoznatljivo, poduzetničko po mjeri studenta, odnosno student je na prvom mjestu, a što je ujedno i jedan od ciljeva Bolonjskog procesa.

Osnivanje Sveučilišta Sjever temeljni je čimbenik ravnomjernog razvoja mreže visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali i važan element ravnopravnog razvoja regije sjeverozapadne Hrvatske, kako u gospodarskom, tako i u kulturnom, socijalnom i općedruštvenom pogledu. Pri osnivanju Sveučilišta Sjever važne su povijesne, etnološke i kulturne pretpostavke razvoja sjevera Republike Hrvatske. Stvoreno je povoljno društveno ozračje s deklariranom potporom Varaždinske županije i Koprivničko-križevačke županije, gradova osnivača Varaždina i Koprivnice, gospodarstva te političkih čimbenika s područja sjeverozapadne Hrvatske. Posljednja zadaća u realizaciji projekta regionalnog Sveučilišta sjeverozapadne Hrvatske (Sveučilišta Sjever) je uspostava javnog sveučilišta, kako bi sjeverozapad Hrvatske, kao jedina regija koja do sada nije imala javno sveučilište, ostvarivala ista prava i imala istovjetne mogućnosti razvoja kao i ostali dijelovi Republike Hrvatske.

Obrazovni proces provodi se u skladu s Bolonjskim sustavom visokog obrazovanja, potiče se mobilnost studenata i nastavnika između srodnih ustanova visokog obrazovanja te se konstantno ulaže u razvoj laboratorija i praktikuma za potrebe znanstvenog i stručnog rada. Također, potiče se suradnja studenata s mentorima nastavnicima i mentorima iz gospodarskih subjekata te transfer znanja kroz izdavačku djelatnost i suradnju s gospodarstvom.

Sveučilište njeguje načela kvalitete u znanstveno-istraživačkom i znanstveno-nastavnom radu te načela etičnosti, kreativnosti, transparentnosti, ustraje na suradnji s drugim međunarodnim i nacionalnim visokoobrazovnim znanstveno-nastavnim i istraživačkim ustanovama te inzistira na razvoju i očuvanju nadasve dobrih akademskih i međuljudskih odnosa.

Sveučilište će kroz stvaranje novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičko promišljanje i kreativnost postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja. Sveučilište Sjever, kao najmlađe, nastojat će biti nositelj društva znanja, kreativnosti i strategije razvoja sjeverozapada Hrvatske i šire.

Prije Sveučilišta Sjever, radili ste u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Zašto ste se odlučili karijeru nastaviti baš ovdje? Kako vidite vaš daljnji profesionalni put?

S obzirom na činjenicu da dolazim iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa s mjesta dugogodišnje načelnice za poslovanje s visokim učilištima što se tiče poznavanja propisa iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te osnivanja visokih učilišta i studijskih programa, izrade državnog proračuna, imam bogato iskustvo. Ostvarila sam izuzetnu suradnju sa svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje i svim ostalim tijelima u okvirima visokog obrazovanja i znanosti. Bila sam članica Savjeta za financiranje znanosti i visoko obrazovanje, te brojnih profesionalnih i stručnih organizacija. I danas sam članica Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te znanstvenih i međunarodnih odbora, međunarodnih konferencija te uredništva časopisa.

S obzirom da sam željela pripomoći osnivanju Sveučilišta Sjever, odnosno, regionalnim potrebama i posebitostima svojeg zavičaja odlučila sam nastaviti karijeru na Sveučilištu Sjever. Kao pročelnica Odjela za poslovnu ekonomiju od 2014.-2017. godine na Sveučilištu Sjever uz združene poslijediplomske sveučilišne doktorske studije inicirala sam i osnivanje poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo i EU fondovi, a budući da su gradovi Varaždin i Koprivnica gradovi poduzetništva i obrtništva. Nastavak svoje profesionalne karijere vidim upravo na Sveučilištu Sjever, jer smatram da bi ovo Sveučilište moglo nastaviti razvijati međunarodnu suradnju i postati dio Europskog istraživačkog prostora, a time i znanstveno prepoznatljivo moderno sveučilište u međunarodnom okruženju. Sebe vidim u pripremi i provedbi međunarodnih i znanstveno-istraživačkih projekata koji će i dalje doprinositi rastu i razvoju našeg Sveučilišta.

Koliko je važno za Vas osobno, ali i za vaše kolege te studente da se obrazuju i u inozemstvu, što im omogućujete putem Erasmusa?

Zaista jesam aktivna korisnica Erasmus+ projekata KA103 i KA107. Moji prvi odlasci na mobilnost u okviru programa ERASMUS + KA103 rezultirali su inicijativu za osnivanje združenih doktorskih studija na Sveučilištu Sjever u suradnji s University Burgenland of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria.

Odlaskom na mobilnost studenti i nastavnici upoznaju kulturu, tradiciju i jezik zemlje u koju dolaze te uspostavljaju novu suradnju na međunarodnoj sredini. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, a između ostalog: provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih, rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti.

Sveučilište Sjever korisnik je dviju CEEPUS mreža i to: University Burgenland of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria je koordinator mreže za studijske programe ekonomije te za studijske programe strojarstva „Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management“ u kojoj je koordinator mreže Technical University Sofia, Bugarska, a u kojoj trenutno sudjeluje 16 partnera. Ono što bih ovdje istaknula je da studentica Violeta Ndoca iz Albanije ovaj semestar studira na studiju Strojarstva na Sveučilištu Sjever u sklopu CEEPUS programa mobilnosti i sluša online predavanja. Isto tako, student diplomskog studija Multimedija, Matija Mavrek sluša online predavanja u sklopu Erasmus+ KA103 programa, nakon što je dva tjedna boravio u Njemačkoj na Stuttgart Media University. Planirane su još tri dolazne CEEPUS mobilnosti nastavnog osoblja, od kojih dvije iz Albanije i jedna iz Austrije, u kontaktu smo sa profesoricama te će biti sve realizirano ukoliko situacija to bude dopustila.

Surađujete li s realnim sektorom? Kakve su njihove reakcije na Vaše studente?

Upravo Sveučilište Sjever cjelovitom strategijom policentričnog razvoja znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj treba korisna znanja oblikovati na primjereni način te utvrditi modele korištenja istraživanja i povezivanja istih s gospodarstvom, a posebno budućim razvojnim projektima. Odluke o ishodima učenja temelje se na prijedlozima stručnjaka i donosit će ih se i dalje u suradnji s predstavnicima tržišta rada, znanstvene i akademske zajednice, kako u zemlji tako i EU, te izvršne i zakonodavne vlasti. U današnjem razdoblju globalizacije i regionalnog objedinjavanja europskog prostora, kulturni i umjetnički sektor treba biti povezan s gospodarstvom i turizmom, pomažući općem razvoju i doprinoseći zapošljavanju uključujući financijski aspekt. Svojim istraživačkim kapacitetima, znanjem i znanstvenom izvrsnošću Sveučilište želi preuzeti ulogu povezivanja znanosti i gospodarstva. Multidisciplinarnost je jedna od budućnosti Sveučilišta, koja bi omogućila rješenja za spektar društveno korisnih tema. Studenti koji dolaze sa Sveučilišta Sjever na tržište rada osposobljeni su za nove izazove u radnim sredinama te ih poslodavci objeručke prihvaćaju.

Sveučilište Sjever surađuje sa gospodarstvom. Nastavnici i studenti se aktivno uključuju u gospodarske aktivnosti, kroz izradu stručnih projekata, članstvom u udrugama, tijelima lokalne i regionalne samouprave, organizaciju humanitarnih aktivnosti, provođenjem akcija unapređenja i zaštite okoliša, kao i drugim projektima od značaja za razvoj različitih gospodarskih djelatnosti i zajednice u cjelini.

Svjetsko gospodarstvo se sve brže mijenja i u njemu je već dugo vremena permanentna jedino brzina promjena za koje se mladi ljudi u Hrvatskoj moraju osposobiti da bi se mogli ravnopravno nositi s vršnjacima iz drugih zemalja, u uvjetima snažne međunarodne konkurencije.

Što biste poručili budućim studentima? Zašto da upišu baš Sveučilište Sjever?

Sveučilište Sjever je integrirano, interdisciplinarno, moderno, poduzetničko i inovativno usklađeno sa potrebama tržišta rada. Sveučilište Sjever pruža kvalitetno obrazovanje studentima, osuvremenjivanje nastave u skladu s modernim trendovima, omogućavanje postupnog savladavanja nastavnih sadržaja kontinuiranim radom tijekom semestra, transparentne metode vrednovanja rada studenata i ispitivanja, intenziviranje suradnje s gospodarskim subjektima, razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama regije, razvoj znanstveno-istraživačkog rada, poticanje na razmjenu i mobilnost studenata, održavanje veze sa završenim studentima na obostranu korist, poticanje društveno odgovornih aktivnosti, njegovanje i poticanje dobrih međuljudskih odnosa.

Osnovna je zadaća sveučilišta stvaranje i pružanje vrhunskoga znanja te duhovni rast onih koji mogu dosegnuti više od očiglednoga. Nastavni je proces na sveučilištima oduvijek temeljito isprepleten s vrhunskim istraživanjima koja otvaraju nove izazove na granici ljudske spoznaje. Pored te osnovne i tradicionalne zadaće stvaranjem i primjenom novih ideja i tehnoloških rješenja sveučilište omogućuje napredak gospodarstva i održivi razvoja društva u cjelini. U skladu sa suvremenim obrazovnim, nastavnim i studijskim standardima, studenti će preuzeti aktivnu ulogu u akademskom, gospodarskom i društvenom okruženju. Kroz suradnju sveučilišta s gospodarskim subjektima studenti će biti uključeni u zajedničke stručne projekte. Predstavnici studenata uključeni su u sve razine odlučivanja i upravljanja Sveučilištem što je regulirano Statutom Sveučilišta Sjever, Politikom kvalitete i pravilnicima Sveučilišta.

Budući da ste i v.d. pročelnice Odsjeka Poslijediplomskog međunarodnog (združenog) doktorskog sveučilišnog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, objasnite nam koje su specifičnosti združenog doktorskog studija i po čemu se razlikuje od stalih doktorskih studija?

Sveučilišta u Puli, Bratislavi, Sopronu, Pragu i Mostaru te Sveučilište Sjever, državna sveučilišta s dugom tradicijom postojanja te pravom dodjele doktorskih diploma, sklopila su Ugovor o međunarodnom združenom prekograničnom doktorskom programu „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“, u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Sveučilištem za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt, Austrija, a sve s ciljem razvoja daljnjih međunarodnih akademskih mogućnosti za studente iz svih zemalja članica EU i njihovih sveučilišta i s ciljem jačanja međunarodnih veza između europskih akademskih institucija.

Svrha navedenog združenog doktorskog studija je stjecanje međunarodno priznatog doktorata iz međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta, utemeljenog na znanstvenom istraživanju i najnovijim znanstvenim spoznajama. Združeni studijski programi omogućuju studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovnim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa. Putem združenog studija jača se konkurentnost i vidljivost ponuđenih programa izvan nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzorja i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što u konačnici olakšava brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne projekte.

Važni elementi ovog združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.

Međunarodni združeni doktorski programi se smatraju najvažnijim generatorom internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja; imaju ogromnu ulogu u poticanju međusveučilišne suradnje zasnovane na razvijanju međunarodnih iskustava u istraživanju i mentoriranju; potiču razvoj vještina nužnih za transfer novih znanja među partnerima u združenom studiju. Združeni poslijediplomski studij se uspostavlja na načelima Bolonjskog procesa; jamči kvalitetu iskustvom i znanstvenom produkcijom svih sudionika u provođenju programa studija; pruža široku osnovu za kasnije znanstveno i profesionalno djelovanje.

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju uzrokovanu širenjem bolesti COVID-19, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastava se na svim studijskim programima izvodi isključivo na daljinu, a isto tako se izvodi i na našoj partnerskoj ustanovi. Studenti budući da nisu mogli fizički do knjižnice mogu sve usluge koristiti i online na Sveučilištu Sjever. Postoje brojne baze podataka koje studentima mogu pomoći u pisanju znanstvenih radova i doktorske disertacije.

Nakon zatvaranja fizičke knjižnice u Eisenstadtu, elektronička knjižnica ostala je u funkciji 24 sata.

Što se tiče organizacije nastave združenog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment prva godina studija odvija se na Sveučilištu za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji, na kojem nastavu izvode profesori sa partnerskih sveučilišta. Studenti druge ili treće godine studija, koji imaju svoja zaduženja u dogovoru sa mentorom nesmetano održavaju konzultacije i dogovore online (putem elektroničke pošte, videokonferencijom i telefonom) vezano za provedbu istraživanja u svrhu pisanja doktorske disertacije ili pripreme radova doktorand/ mentor.

Isto tako bih naglasila da je u veljači ove godine doktorsku disertaciju na ovom studiju obranilo četiri kandidata na Sveučilištu Sjever, Sveučilišnom centru u Varaždinu i to jedna doktorandica iz Republike Hrvatske, mentor je bio sa Sveučilišta Sjever i tri kandidata iz Austrije, a mentori su bili sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Posebno važnim bih istaknula da je združeni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment reakreditiran u prosincu 2019. godine u Republici Hrvatskoj te smo u travnju 2020. godine od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje zaprimili preporuku za izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti a koja se odnosi na ovaj studijski program. Prijave na navedeni studij zaprimaju se do 31. srpnja 2020. godine. Intervjui s budućim studentima će se provoditi na Sveučilištu za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji krajem rujna ove godine, a prva predavanja započet će krajem studenoga u Austriji.

?>