SVEUČILIŠTE SJEVER

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever organizira dane otvorenih vrata zbog velike zainteresiranosti i brojnih pitanja studenata. Erasmus+ dani otvorenih vrata održat će se 19. travnja 2018. u SC Varaždin, te 26. travnja 2018. u SC Koprivnica.

Program će trajati od 14:00 do 16:00 sati, a svi zainteresirani moći će čuti više o iskustvima studenata i osoblja, kako se pripremiti za mobilnost, programu Erasmus+ KA107 i KA103.

Općenito o Erasmus+ programu

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince i međunarodne suradnje za organizacije kao obavljanje stručne prakse, provođenje razdoblja studija u inozemstvu, volontiranja i stručnog usavršavanja.

Mobilnost u okviru studentskog boravka ili stručne prakse moguće je ostvariti na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama Islandu, Lihtenštajnu, Turskoj, Makedoniji, Norveškoj i državama članicama Europske unije.

Erasmus+ studentima omogućuje se studij ili stručna praksa u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, za studentski boravak najmanja mobilnost je tri mjeseca, dok su za stručnu praksu to dva mjeseca.

„Studenti ponajprije stječu iskustvo“

Erasmus koordinatorica Marina Klarić kaže kako studenti osim iskustva dobiju ECTS bodove, znanje, internacionalni aspekt studiranja ili rada, ali i usavršavanje jezika. Objašnjava kako se u prosjeku na objavljene natječaje za Erasmus+ programe odazove oko osam studenata koji potom koriste mobilnosti u inozemstvu, a na naše Sveučilište dolazi isti broj studenata.

Popunjenu prijavu student (redovni ili izvanredni) šalje na otvoreni Natječaj na kojem o istoj odlučuje Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. „Povjerenstvo rangira kandidate po unaprijed definiranim kriterijima: motivacijskom pismu, znanju stranog jezika, prosjeku ocjena i dodatnim kriterijima poput godine studija ili već ostvarenih mobilnosti“, kaže koordinatorica Klarić.

Dodaje kako je potrebno da student bude upisan u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija za aktivnost studijskog boravka, odnosno 1. godinu za aktivnost stručne prakse, te da u trenutku odlaska na mobilnost ima ostvareno 55 ECTS bodova s prve godine studija.

Prijava za mobilnost mora sadržavati:

  1. popunjen prijavni obrazac,
  2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente,
  3. potvrdu o statusu studenta,
  4. prijepis ocjena svih položenih ispita sa svih razina studija,

Dodatno:

  1. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom,
  2. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

O programima o kojima će se govoriti na danima otvorenih vrata, Klarić kaže kako je svrha studentima i osoblju približiti pristup mobilnosti. Koordinatorica za programe kaže kako je „Erasmus+ KA103 određena za mobilnosti studenata i (ne)nastavnog osoblja po vlastitom izboru i želji unutar zemalja EU, dok je Erasmus+ KA107 orijentiran na mobilnosti u sklopu unaprijed odobrenog projekta i dogovorene mobilnosti sa zemljama koje nisu članice EU“.

 

?>