Zdravlje

Današnja proizvodnja hrane nezamisliva je bez pesticida. Štetnici su postali sve otporniji, vremenski uvjeti pogoduju razvoju bolesti, stoga je proizvođačima nemoguće proizvesti svoje proizvode bez upotrebe pesticida. Prilikom korištenja pesticida proizvođači moraju biti pažljivi, poštovati propise te ih upotrebljavati u optimalnim količinama.

U posljednje vrijeme sve su popularniji bio/eko/organski proizvodi koji zahtijevaju drugačiju zaštitu u procesu proizvodnje, a koliko su sintetički pesticidi i konvencionalna proizvodnja štetni za planet, dokazuje i pokrenuta inicijativa Organizacije civilnog društva iz čitave Europske unije pod nazivom Spasite pčele i farmere. Organizacije su uputile prijedlog Europskoj komisiji za Europsku građansku inicijativu te traže da se uvedu zakoni koji bi postupno ukinuli pesticide. Plan je do 2030. godine ukinuti 80% sintetičkih pesticida na tržištu, krećući od onih najopasnijih i najotrovnijih. Do 2035. godine u potpunosti bi trebala biti zabranjena upotreba sintetičkih pesticida. Na taj način žele obnoviti bio raznolikost i podržati poljoprivrednike uz transformaciju prehrambenog i poljoprivrednog sistema. Veliki naglasak stavlja se na prelazak na ekološku proizvodnju, kako bi se zaustavilo ugibanje raznih vrsta insekata.

Što je ekološka proizvodnja?

Prema Uredbi Vijeća Europske unije, ekološka proizvodnja je sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji objedinjuju najbolju praksu zaštite okoliša, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa uz primjenu visokih standarda za dobrobit životinja. U ekološkoj proizvodnji naglasak se stavlja na prirodna svojstva biljaka, životinja i okoliša te povećanje prinosa i otpornosti biljaka uz pomoć prirode, propisane uporabe eko gnojiva, ekoloških sredstava za zaštitu bilja i životinja, u skladu s međunarodno usvojenim normama i načelima. Da bi cijeli proces ekološke proizvodnje bio potpun, on zahtijeva uzgoj stoke povezan sa zemljištem, gdje se ekološki proizvedeno gnojivo upotrebljava za gnojidbu usjeva u ekološkoj proizvodnji. Prirodna gnojiva osiguravaju potrebne organske tvari i poboljšavaju kvalitetu tla obradivih površina.

Ekološka proizvodnja zahtjeva posebna sredstva za tretiranje bilja koja ne sadrže agrokemijske supstance. Na koji način se tretiraju biljke u ekološkoj proizvodnji saznala sam od diplomiranog agronoma Leona Goluba iz Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede.

U ekološkoj proizvodnji biljke se tretiraju biljnim pripravcima, korovi uglavnom odstranjuju mehaničkim putem, a biljke dobivaju hranjiva iz organskih gnojiva. Jedna od temeljnih razlika ekološke od konvencionalne poljoprivrede jest zabrana primjene takozvanih konvencionalnih mineralnih gnojiva. Za suzbijanje štetnika u ekološkoj proizvodnji, osim biljnih pripravaka, služe i prirodni neprijatelji štetnika koji su nezamjenjiv dio održive poljoprivrede kao i strategije suzbijanja invazivnih štetnih organizama. Iako su ekološki povoljnije mjere manje učinkovitije, njima se dugoročno postiže bolji uspjeh, a sve što je ekološki povoljno i ekonomski je opravdano. – izjavljuje Leon Golub, diplomirani agronom

Ostatak rezidua pesticida prisutan je u konvencionalnoj proizvodnji. Osim štete koju konvencionalna proizvodnja stvara okolišu, od zasićenosti tla teškim metalima do onečišćenja podzemnih voda, izumiranja brojnih kukaca, ona je štetna i za ljudsko zdravlje. Na brojnim sintetičkim pesticidima možemo primijetiti upozorenja da su vrlo otrovni za vodeni svijet, ali i da se sumnja na moguće uzrokovanje raka. Upravo ljudsko zdravlje i ostaci rezidua pesticida potakli su Petra iz Vina Perica da se prebaci na ekološku proizvodnju.

Izvor: Pixabay

Ima nekoliko razloga zbog kojih smo se prebacili s konvencionalne vinogradarske proizvodnje i upotrebe pesticida na ekološki način proizvodnje. Glavni razlog je ostatak rezidua pesticida kod upotrebe pesticida u konačnom proizvodu grožđu, odnosno vinu. Drugi razlog zbog kojeg smo se morali prebaciti na eko proizvodnju je specifičan eko postupak vinifikacije koji smo si odredili kao smjernicu za budućnost, odnosno neki krajnji cilj kojim smatramo da možemo dobiti vrhunska maksimalno zdrava vina bez posljedica za ljudsko zdravlje. – izjavljuje Petar Perica iz Vina Perica

Jesu li ekološki preparati štetni?

Zbog samih principa ekološke proizvodnje gdje se cijeli način proizvodnje bazira na preventivnim mjerama zaštite, u velikoj mjeri se koriste ojačivači bilja i bio stimulatori u svrhu jačanja biljaka te povećanje otpornosti na štetno djelovanje štetnog organizma. Iz tog razloga su ekološki preparati dostupni na tržištu u velikom dijelu registrirani kao gnojiva i ojačivači bilja, čija primjena ima pozitivno popratno djelovanje na neki štetni organizam. Kada govorimo o biljnim pripravcima proizvedenim na gospodarstvu i onima dostupnim na tržištu njihova nepravilna primjena može dovesti do izostanka pozitivnog učinka na biljku, a vrlo teško do štetnog ili dugotrajno štetnog učinka na samu biljku i ljude, životinje ili okoliš. – izjavljuje Leon

Ekološki pripravci proizvedeni na gospodarstvu i komercijalni pripravci imaju uputu za način primjene i uvjete za postizanje najboljih rezultata, ali u kombinaciji sa svim preventivnim mjerama zaštite u ekološkoj proizvodnji. Prekomjerno korištenje može prouzročiti eventualno blokiranje pojedinih fizioloških procesa u biljci, što će se negativno odraziti na biljku, ali ne na okoliš i zdravlje ljudi. – izjavljuje Leon

Broj obradivih površina ekološkim načinom proizvodnje iz godinu u godinu sve više raste. Prema podacima iz 2018. godine veličina obradive površine ekološkim načinom proizvodnje iznosila je 103 166 hektara, odnosno oko 7% ukupno obradivih površina u Hrvatskoj. Tu osviještenost potiču brojne poljoprivredne mjere i potpore iz Europske unije, a sigurnost ekološke proizvodnje jednom godišnje kontroliraju inspekcije. Prema navodima agronoma, ekološka proizvodnja nije moguća bez primjene zaštitnih preparata i bio stimulatora, ali je svakako sigurnija i zdravija za okoliš i zdravlje ljudi od konvencionalne poljoprivredne proizvodnje i sintetičkih pesticida ukoliko se koristi u dozvoljenim količinama sukladno uputama. Inicijative i edukacije su prvi korak za pobuđivanje svijesti proizvođača i hobista za zdraviji okoliš. Zdravlje ljudi dolazi od zdrave prehrane, a zdrava prehrana dolazi iz čiste prirode.

?>