Akademska čestitost

Svečana dodjela Rektorove nagrade na Sveučilištu Sjever – SC Koprivnica održana je 28. ožujka 2019. godine. Rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković dodijelio je 22 Rektorove nagrade u dvije kategorije. Studentima su uručene povelje i novčana nagrada u vrijednosti od 1000 kn.

U kategoriji za najbolji uspjeh u akademskoj godini 2017./2018. Rektorovu nagradu primili su Žaklina Baček s preddiplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo, Alen Dumić s preddiplomskog sveučilišnog studija Medijski dizajn, Irena Šorak Banek s preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i menadžment u medijima, Tea Horžić s preddiplomskog stručnog studija Graditeljstvo, Elizabeta Jurašković s preddiplomskog stručnog studija Multimedija, poslovanje i primjena, Nives Domjan s preddiplomskog sveučilišnog studija Tehnička i gospodarska logistika, Dora Mesić s diplomskog sveučilišnog studija Novinarstvo, Dunja Mutavdžija s diplomskog sveučilišnog studija Ambalaže, Maja Mutavdžija s diplomskog studija Održiva mobilnost i logistika,Tea Stepan s diplomskog sveučilišnog studija Odnosi s javnostima, Filip Topolovec s diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Vanesa Čižmešija s diplomskog sveučilišnog studija Odnosi s javnostima.

U kategoriji za najbolji studentski rad ili projekt u akademskoj godini 2017./2018. Rektorovu nagradu primili su Ivona i Bernarda Pavičić za istraživački rad Analiza hrvatskih glasnika i izvještavanja u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. na diplomskom sveučilišnom studiju Novinarstva pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Tkalec, Ivana Mihalić za  rad Intervju sa saborskim zastupnikom Ivanom Pernarom na preddiplomskom sveučilišnom studiju Novinarstva pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Dujić, Matej Gorup za rad Vizualizacija šahovskih figurica na preddiplomskom sveučilišnom studiju Medijski dizajn pod mentorstvom doc. dr. Sc. Ive Matije Bitange, Matija Kovačić za rad Kontrolling poslovnih procesa na preddiplomskom sveučilišnom studiju Održiva mobilnost i logistika pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Krešimira Buntaka, Jasmina Pomper za rad Promocija Sveučilišta Sjever na diplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Anice Hunjet i dr. sc. Dijane Vuković, Krešimir Matić za rad Gospodarenje otpadom prilikom remonta željezničke pruge na diplomskom sveučilišnom studiju Graditeljstvo pod mentorstvom doc. dr. sc. Lovorke Gotal Dmitrović, Viktor Bašić, Martina Stipan i Tina Žerjav za rad Don Sjever (kratkometražni film) na preddiplomskom stručnom studiju Multimedija, oblikovanje i primjena kod prof. dr. sc. Seada Alića i Irena Marenić za rad KCdox film festival na diplomskom sveučilišnom studiju Medijski dizajn pod mentorstvom dr. art. Igora Kuduza.

 

?>