SVEUČILIŠTE SJEVER

Izv. prof.dr.sc. Dean Valdec doktorirao je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a u listopadu 2019. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Radi na mjestu pročelnika sveučilišnog Odjela za umjetničke studije od kolovoza 2015. godine.

Na Sveučilištu Sjever predaje na više studija kroz kolegije koji su vezani uz grafičku reprodukciju i boje. U razgovoru s pročelnikom Valdecom saznali smo kako funkcionira Odjel za umjetničke studije na Sveučilištu Sjever te koja kompetentna znanja stječu studenti toga odjela.

Koja su Vaša područja interesa?

Područje moga interesa vezana su uz istraživanje reprodukcije i upravljanje bojama u suvremenim cross-media reprodukcijskim sustavima, primjenu naprednih tehnologija u području fleksotiska te uz ambalažu kao osnovno sredstvo za komunikaciju s potrošačima.

Možete li nam ukratko predstaviti Odjel za umjetničke studije?

Na Odjelu za umjetničke studije djeluju dva sveučilišna studijska programa: preddiplomski i diplomski studij Medijski dizajn. Preddiplomski studij Medijski dizajn pokrenut je akademske godine 2012.-2013. na tadašnjem Medijskom sveučilištu, što znači da je do sada upisano 8 generacija studenata. Diplomski studij je pokrenut 2017.-2018. i trenutno je upisana treća generacija studenata.

Kreativnost, inovativnost i timski rad na našem odjelu dolazi do punog izražaja. Kompetencije koje se stječu završetkom ovih studija omogućavaju budućim prvostupnicama i magistrima medijskog dizajna konkurentnost na suvremenom tržištu rada, ali i jedinstveno polazište za njihov profesionalni razvoj.

Koje su specifičnosti studija Medijskog dizajna u odnosu na druge (slične) studije dizajna u Hrvatskoj?

Pri pokretanju studijskog programa Medijski dizajn vodili smo računa da se ne preklapamo sa postojećim studijima u Republici Hrvatskoj, odnosno da sa svojim programom budemo inovativni, ali i da pratimo nove trendove u području oblikovanja medija svih vrsta te da se uskladimo s potrebama šire regije, odnosno sukladno potrebama većine županija Središnje Hrvatske.

U koncipiranju programskih sadržaja poseban je naglasak stavljen na razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja, interdisciplinarni pristup i rješavanje otvorenih problema u području medijskog dizajna primjenom teorijskih polazišta, važećih propisa i najbolje prakse, usklađene s globalnim smjernicama i zahtjevima.

Koje ishode učenja, od onih koje imate navedene, biste izdvojili kao najvažnije?

Kompetencije koje će student steći ovim studijem omogućit će mu: samostalno dizajniranje vizualnih identiteta kroz dizajn znaka, sustav boja i tipografiju te poznavanje suvremenih grafičkih alata; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje vizualnog prezentiranja i grafičkog uređivanja te osnova tiska, radija i televizije; vođenje projekata u području web dizajna, informacijskog te promotivnog dizajna; razvijanje znanja i vještina u području fotografije, crtanja i kompozicije, ilustracija i scenografije; oblikovanje zvuka, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

Imajući na umu ishode učenja, možete li ukratko opisati što student koji završi vaš studij, dobije kao najvažnije postignuće?

Najveće postignuće je da su to vrhunski medijski stručnjaci i umjetnici koji će biti sposobni primijeniti usvojena znanja i vještine u profesionalnoj karijeri te ujedno biti kreativni i inovativni s dobrim prezentacijskim vještinama te spremni na timski rad i suradnju.

Program studija nastoji poticati kreativnost i otvorenost studenata prema suvremenim umjetničkim i znanstvenim spoznajama, kao i najvišu razinu kvalitete vizualnog komuniciranja te tako razviti spremnost studenta na inovativnost i korištenje najnovijih alata u kreiranju medijskih i multimedijskih sadržaja.

Za koju vrstu poslova su osposobljeni vaši studenti nakon diplome?

Potencijalna zanimanja studenata koji završe preddiplomski studij Medijski dizajn mogu se zaposliti kao: grafički dizajneri, web ili interaktivni dizajneri, dizajneri poslovnih informacija, urednici fotografije, ilustratori, medijski dizajneri, dizajneri ambalaže, a nakon završetka diplomskog studija mogu raditi na poslovima koji su puno zahtjevniji i odgovorniji poput: kreativni direktori, art direktori, brand i dizajn menadžeri, voditelji medijskih projekata i medijski direktori.

Kakav je način izvođenja nastave na studiju i kako se studenti mogu profilirati?

Sukladno kvalifikacijama medijskog dizajnera definiran je i program preddiplomskog i diplomskog studija. Tijekom prvog semestra na temelju redovnih kolegija iz interdisciplinarnog područja dizajna studenti se pripremaju za stjecanje kompetencija neophodno potrebnih za savladavanje specifične vrste individualnih ili skupnih projektnih zadataka pod mentorstvom nastavnika koji slijede u nastavku studiranja. Odabirom izbornih kolegija i individualnim radom s mentorom na završnom/diplomskom radu studenti u potpunosti potenciraju vlastite sklonosti i konkretiziraju svoje mogućnosti s ciljem svog daljnjeg razvoja i profiliranja.

Moram naglasiti da postoje izvrsni materijalno-tehnički uvjeti za izvođenje svih kolegija, a posebno mogu izdvojiti tonski studio, atelje za slikanje, foto studio i specijalizirane računalne laboratorije za video te grafički i web dizajn.

Na koji način su studenti uključeni u umjetničku djelatnost izvan ustanove?

Studenti se kontinuirano uključuju u stručni i umjetnički rad preko različitih projekata/izložbi u organizaciji samog Sveučilišta ili nekih drugih institucija (grad, muzeji, galerije, …). Na taj način se studenti povezuju sa tržištem rada što im nakon završetka studija olakšava mogućnost zapošljavanja.

Nadalje, omogućena je razmjene studenata u okviru programa ERASMUS+ na srodnim studijima. Međunarodna mobilnost studenata sve više dobiva na važnosti i sve više studenata pokazuje interes za odlazak na studijski boravak u inozemstvo.

Jeste li zadovoljni sa popunjavanjem upisnih kvota?

Interes za upis na studij značajno je veći od upisnih kvota što je rezultiralo rangiranjem našeg preddiplomskog studija među pet najpoželjnijih studija u Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019 (za kvotu od 15 redovitih mjesta preko SPU iskazan interes je bio 1.izbor-480%, 1.+2. izbor-730%). Sličan trend se nastavio i prilikom upisa u tekuću akademsku godinu.

Možete li se usporediti s nekim studijem dizajna u svijetu?

U izradi studijskih programa korištene su i spoznaje srodnih studijskih programa u zemljama Europske unije, prihvaćeni su trendovi i najnovija dostignuća u svijetu, kao i pojava novih poslova i radnih zadataka u području oblikovanja medija.

Pri izradi preddiplomskog i diplomskog studija iz medijskog dizajna vodilo se računa o usklađivanju kurikuluma s uglednim europskim i svjetskim sveučilištima: Design for Communication, University of Westminster; University of Leeds; Brunel University London; Interaction Design, The Norwegian University of Science and Technology.

Kakva je percepcija vašeg Studija u hrvatskoj dizajnerskoj zajednici i okruženju?

Mislim da smo svojim radom i svojim rezultatima dokazali da možemo biti ravnopravni partneri u obrazovnom okruženju medijskih dizajnera u Hrvatskoj. Upravo tako smo i prihvaćeni od strane dizajnerske zajednice. Posebno se možemo pohvaliti suradnjom sa renomiranim umjetnicima koji su nam vrlo često gosti predavači u sklopu predavanja, ali i suradnjom sa medijskim kućama, agencijama i tvrtkama po pitanju terenske nastave.

Ne želim biti skroman i mogu reći da Medijski dizajn želi biti vodeći studijski program na području Hrvatske za izobrazbu kadrova iz područja primijenjene umjetnosti i dizajna.

I za kraj, u kojem pravcu planirate razvoj studija?

Mi smo vrlo mlado sveučilište što je naša prednost jer nam se otvaraju dodatne mogućnosti i specifičnosti razvoja. Studijski programi na Odjelu za umjetničke studije nisu kruti nego su koncipirani tako da fleksibilno reagiraju na današnji žustar ritam kretanja i razvoja medijske industrije, tehnologije i time uvjetovanih specifičnosti medijskog dizajna. Daljnji razvoj sveučilišnog Odjela za umjetničke studije vidim prioritetno kroz jačanje postojećih studijskih programa, prvenstveno diplomskog koji je ustrojen na takav način da bude vrlo atraktivan.

?>