Webmaster

.

Medijsko sveučilište ne djeluje samo u Koprivnici. U Varaždinu je svečanim otvorenjem 8. ožujka u suradnji s Veleučilištem u Varaždinu počela nastava na diplomskim...