Zabava

Sudoku je matematička zagonetka, a može biti različite težine. Čini je tablica 9×9 koja je podijeljena na 9 manjih tablica 3×3. Svaka se manja tablica mora ispuniti brojevima od 1 do 9, ali se oni ne smiju ponavljati. Jedan broj može se pojaviti samo jednom u svakoj manjoj tablici, svakom retku i stupcu.

Neki su brojevi otkriveni, a potrebno je nadopuniti ostatak. Težina ovisi o rasporedu i položaju brojeva, ne toliko o količini. Često se dogodi da je prilikom rješavanja greška očita tek na kraju, kada nam se ponavljaju dva ista broja. Brzo rješavanje zagonetke dolazi s iskustvom, odnosno, s poznavanjem metoda.

Zvao se Number Place

U Japanu postoji preko tisuću godina, ali se slična zagonetka prvi put pojavila u  francuskim dnevnim novinama 1895. godine. Međutim, sudoku kakvog znamo, pojavio se tek 1979. godine u magazinima Dell Pencil Puzzles i Word Games. Tada se zvao Number Place, a osmislio ga je Amerikanac, arhitekt Howard Garns, koji se u slobodno vrijeme bavio smišljanjem zagonetki. Uzor mu je bio latinski kvadrat kojeg je u matematiku uveo švicarski matematičar Leonhard  Euler. U Japanu je prvi objavljen 1984. godine i od tada je postao popularan kao Su Doku (su znači broj, a doku samac; jednoznamenkasti broj koji ne dolazi u paru).

Rubikova kocka 21. stoljeća

Širio se zahvaljujući njihovoj izdavačkoj kući Nikoli na čelu s Maki Kajijem, strastvenim kladioničarem na konjske utrke. Garns je umro 1989. godine i nije doživio svjetsku popularnost igre. Postao je mainstream tek početkom 21. stoljeća, zahvaljujući umirovljenom sucu iz Hong Konga, Wayneu Gouldu i poznat kao Rubikova kocka 21. stoljeća. Od 2004. godine svakodnevno se objavljuje u londonskom The Timesu, a potom u The Daily Mailu i The Daily Telegraphu. Od 2005. godine postao je dio gotovo svih dnevnih novina u svijetu, a te je godine prema oksfordskom Rječniku engleskog jezika postao riječ godine. Sudoku je u svijetu zaradio preko 250 milijuna dolara. Na zagrebačkom PMF-u postoji fakultativni kolegij „Metode rješavanja sudokua“ koji nosi četiri ECTS-a.

?>