SVEUČILIŠTE SJEVER

Dvadesetogodišnja studentica Sara Gospočić pohađa drugu godinu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici na odjelu Prehrambene tehnologije. Koprivničanka je pohađala srednju školu...

Doc. dr. sc. Predrag Brlek, pročelnik Odsjeka za logistiku i održivu mobilnost na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Koprivnica, zahvaljujući svojem prijašnjem radu i...

Slavica Trgovac Martan novinarstvom se profesionalno bavi već 18 godina. Prve ozbiljne novinarske korake napravila je u srednjoj školi, kada je honorarno počela raditi...

Odjel Multimedije na Sveučilištu Sjever jedan je od najbrojnijih, i za njega se svake godine traži ne samo jedno nego i...

Sandra Stijačić bivša je studentica preddiplomskog studija elektrotehnike na Sveučilištu Sjever, a danas uspješna poslovna žena – direktorica obiteljskog poduzeća RANEL...

Orhan jedan je od studenata koji su svoj završni rad obranili putem Interneta. U intervjuu saznajemo kako planira nastaviti obrazovanje na...

Izv. prof.dr.sc. Dean Valdec doktorirao je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a u listopadu 2019. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog...

Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet prorektorica je za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju na Sveučilištu Sjever od 1. listopada 2017. godine. Osim toga, istodobno predaje...

Još jedna online obrana završnoga rada održana je 26. svibnja u Koprivnici. Tema se bavi problemima i statusu medija u romskoj...

Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj pročelnik je Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever. Jedan od najmlađih studija na Sveučilištu prepoznat je...